ΠΑΤΡΑ: Εκλογές στο σύλλογο Υπομηχανικών – Τα αποτελέσματα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.
α) Για την εκλογή οργάνων Διοίκησης κα Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν: 147 ψηφοδέλτια, από τα οποία 144 Έγκυρα, 2 Άκυρα και 1 Λευκό.

 

β) Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) βρέθηκαν 147 ψηφοδέλτια, από τα οποία 146 Έγκυρα, 0 Άκυρα και Λευκό.

 

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΙ
1
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
25
2
ΚΛΩΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
14
3
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
98
4
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
52
5
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
53
6
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
36
7
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
55
8
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
94
9
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
17
10
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25
11
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
44
12
ΤΣΙΛΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
50

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΙ
1
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
28
2
ΚΑΤΣΑΪΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
68
3
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
16
4
ΛΙΟΦΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
48
5
ΝΤΙΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12
6
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
39

 

Β. Για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.)
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΙ
1
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
17
2
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30
3
ΚΛΩΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
19
4
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
97
5
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
48
6
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
46
7
ΛΙΟΦΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
30
8
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
33
9
ΝΤΙΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13
10
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
47
11
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
85
12
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35
13
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
17
14
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19
15
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
37
16
ΤΣΙΛΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
54
17
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
37

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Τακτικοί

 

1. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3. ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
6. ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
7. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

Αναπληρωματικοί

 

1. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
2. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (κατόπιν κλήρωσης)
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (κατόπιν κλήρωσης)
4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΚΛΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

 

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Τακτικοί
1. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2. ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Αναπληρωματικοί

 

1. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΝΤΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Γ. Για το συνέδριο της (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), 12 αντιπρόσωποι, βάση του καταστατικού άρθρο 13ο παρ. 1 της Ομοσπονδίας.
Τακτικοί

 

1. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3. ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
4. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
11. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
12. ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Αναπληρωματικοί
1. ΚΛΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (κατόπιν κλήρωσης)
2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (κατόπιν κλήρωσης)
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (κατόπιν κλήρωσης)
4. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (κατόπιν κλήρωσης)
5. ΝΤΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σημειώνεται ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά.
Για τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Η Εφορευτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Καραχανίδης Ανδρέας
Μέλη
1. Κατσιδήμα Λεώνη
2. Αγγέλη Ιωάννα