Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στίς Κατασκηνώσεις τῆς ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Τά 100 καί πλέον ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου πού φιλοξενοῦνται στίς Κατασκηνώσεις τῆς ΓΕΧΑ Πατρῶν στήν Παναγοπούλα, ἐπεσκέφθη τήν Δευτέρα 19.8.2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔγινε δεκτός μέ πολύ σεβασμό καί μεγάλο ἐνθουσιασμό ἀπό τά παιδιά.

Τόν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκαν μαζί μέ τούς κατασκηνωτές,  ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, ὁ Ἀρχηγός τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου κ. Γεώργιος Κωντσαντινίδης, τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης, οἱ ἐθελόντριες μαγείρισσες καθώς καί τό ὑπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάθησε  σέ γεῦμα πού παρετέθη καί ὡμίλησε στά παιδιά, δίδοντάς τους συμβουλές γιά τήν πνευματική πορεία καί ζωή.

Οἱ Κατασκηνωτές μέ τήν σειρά τους, μέσα σέ ἐνθουσιαστικό κλῖμα, παρουσίασαν σύντομο μουσικό πρόγραμμα μέ χριστιανικά καί πατριωτικά τραγούδια.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τέλος καί ἐπήνεσε τούς ὑπευθύνους τῆς Κατασκήνωσης, τόν Ἀρχηγό,  τούς Ὁμαδάρχες καί ὅλα τά παιδιά καί τούς εὐχήθηκε κάθε εὐλογία παρά Κυρίου.