Πάτρα: Σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν από τη ΔΕΜΑ στις 25 Αυγούστου

Η ΔΕΜΑ θα λάβει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των Αγώνων, λίγο πριν την έναρξη των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων της Πάτρας στις 25 Αυγούστου.

Η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, για τη διοργανώτρια πόλη των Μεσογειακών Αγώνων του 2025.

Το Τάραντο της Ιταλίας είναι επίσημα η μόνη πόλη που έχει καταθέσει υποψηφιότητα.