Τα πρώτα νομοσχέδια της ΝΔ

advertisement

Την αναπροσαρμογή του πανεπιστημιακού ασύλου ετοιμάζεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την τρίτη της κορυφαία δέσμευση μετά την ψήφιση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ και τις διατάξεις που αφορούν σημαντικές βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Το διυπουργικό νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατάργηση του ασύλου ανομίας που επικρατεί μέχρι σήμερα έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί από έως τις 8 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι μέσα σε μόλις 20 ημέρες μετά τη νίκη της ΝΔ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου επιβεβαιώνονται να όσα είχε τονίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, αφού τα τρία πρώτα νομοσχέδια δίνουν μια πρώτη γεύση από το στίγμα μιας πορείας που θέλει να χαράξει η νέα κυβέρνηση.

Τι αναφέρεται στο νομοσχέδιο της ΝΔ για το άσυλο
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση για το πανεπιστημιακό άσυλο που τιτλοφορείται «Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» ορίζει τα εξής:

Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των ΑΕΙ, έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

Εντός των χώρων των ΑΕΙ, οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Το νομοσχέδιο ΟΤΑ -Μετά το χάος της απλής αναλογικής

Την ίδια ώρα στη Βουλή μέσα στον Αύγουστο θα έρθει και το ζήτημα της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις νεοεκλεγείς δήμαρχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τον δήμο τους, αφού διαθέτουν πολύ λιγότερες έδρες σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση, με πιο γνωστό παράδειγμα αυτό του δήμου Θεσσαλονίκης.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή θα δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις να συμπράξουν, υπό την προϋπόθεση ότι μια από αυτές είναι η παράταξη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η νέα παράταξη θα λειτουργεί ως ενιαία και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές.

Ορίζεται, επίσης, ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι από τον συνδυασμό του δημάρχου ή του περιφερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Εισάγεται νέα διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού των δήμων και των Περιφερειών, καθώς και του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος, του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας και του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη και εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Αλλες διατάξεις
Παράλληλα, στο διυπουργικό νομοσχέδιο μεταξύ άλλων, προτείνεται διάταξη που εισάγει στην τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογιζόμενο, και με τον τρόπο αυτό ορίζεται στο εξής από τις πέντε, που ίσχυε αρχικά, στις τρεις εκατοστιαίες μονάδες.

Εκτός αυτού, προτείνεται επίσης ρύθμιση που θα εμπλουτίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ κάθε ασφαλισμένου και έτσι καθίσταται εφικτή η αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων από αρχές της δημόσιας διοίκησης και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης).

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007 για την ΗΔΙΚΑ ΑΕ . Με το συγκεκριμένο άρθρο θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 3607/2007, προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρεία στην υλοποίηση του στόχου της, ήτοι την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εποπτεύεται εφεξής από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο παρόν άρθρο προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τη νέα δομή του ΔΣ, ενώ προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για μια σειρά θεμάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα της εταιρίας να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Τέλος, ορίζεται ότι δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΗΔ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με απόσπαση.

Ζητήματα του υπουργείου Παιδείας
Παράλληλα στην αιτιολογική έκθεση με τις επείγουσες ρυθμίσεις που έρχονται στη Βουλή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη περιλαμβάνονται και ζητήματα του υπουργείου Παιδείας, αφού μεταξύ άλλων:

Ρυθμίζεται η παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
Κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση κατά την οποία, αφενός κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στην επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αφετέρου ορίζεται ότι εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Προτείνεται άρση της πρόβλεψης για ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα.
Πηγή: iefimerida.gr