ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώνεται, σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Θεωρητικής Πληροφορικής «ICALP 2019»

Έως και σήμερα  12 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το κορυφαίο Ευρωπαϊκό συνέδριο Θεωρητικής Πληροφορικής «ICALP 2019», στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΙΤΥΕ και τελεί υπό την αιγίδα της European Association for Theoretical Computer Science (EATCS). Εκτός από το κεντρικό Συνέδριο, το ICALP 2019 περιλαμβάνει επίσης και αρκετά θεματικά Workshops. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου ICALP 2019.