ΑΧΑΪΑ: Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, σήμερα, στο Αίγιο – Τα θέματα προς εξέταση

Στο Αίγιο, αυτό το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) , με θέμα: «Το Δημογραφικό Πρόβλημα», όπως αποφασίστηκε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Φλώρινας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο διοργανώνεται από το Παράρτημα Αιγίου της Ε.Γ.Ε. , που θα γίνει στα γραφεία του (Ξηροληθίων, Εργατικές Κατοικίες Διγελιωτίκων), ενώ αναμένεται η συμμετοχή των παρατημάτων Πάτρας και Ναυπάκτου.
Στο πλαίσιο των εισηγήσεων για το Δημογραφικό Πρόβλημα, θα αναλυθούν τομείς που συνδέονται με το δημογραφικό, όπως: Διαζύγια – Ελεύθερη συμβίωση, Γεννητικότητα – Γονιμότητα, μέσα περιορισμού γεννήσεων, Αίτια, Επιπτώσεις, Θνησιμότητα, Νοσηρότητα, Υγεία, Γήρανση, Μετανάστευση, Αποδημία (brain – drain), Εισροή Μεταναστών & Προσφύγων, Οικονομικές, Κοινωνικές επιπτώσεις.
Το δημογραφικό πρόβλημα συνδέεται με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό. Η επιδείνωση του δημογραφικού έχει σημαντικές εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις . Ασφαλιστικό, οικονομική ανάπτυξη, γεωπολιτική θέση της χώρας, είναι κάποιοι από τους τομείς που επηρεάζονται από το δημογραφικό ζήτημα. Τα πρόσφατα στοιχεία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού επιτείνουν την ανησυχία για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και επιτάσσουν την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισής του.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθούν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Ε.Γ.Ε., που θα γίνει στην Αρτάκη Ευβοίας, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2019 και θα κοινοποιηθούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω ενέργειες.

advertisement