ΠΑΤΡΑ: Και σήμερα, η Παντραπεζική Αιμοδοσία, στη Λέσχη Τραπεζικών

Ολοκληρώνεται  αυτή την Πέμπτη (19 & 20 Ιουνίου 2019)
η 2ήμερη Παντραπεζική Αιμοδοσία Πάτρας που διοργανώνει η Λέσχη Τραπεζικών
Πάτρας σε συνεργασία με τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζών και το Γενικό
Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας».
Η 70 ή Παντραπεζική Αιμοδοσία Πάτρας θα πραγματοποιηθεί στα
Πολυιατρεία της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδας
(Κανακάρη 193 στο ισόγειο) από 08:30 – 13:30 και από 19:00 – 21:00, με στόχο
την άμβλυνση του μεγάλου προβλήματος της έλλειψης αίματος στο νομό.
Στην εκδήλωση εκτός από τους εργαζόμενους στις τράπεζες της πόλης,
μπορούν να πάρουν μέρος και συμπολίτες εκτός του τραπεζικού χώρου
προσφέροντας ζωή στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο και να ενταχθούν
αυτόματα στη δύναμη του Σώματος Εθελοντών Αιμοδοτών της Λέσχης Τραπεζικών
Πάτρας, με όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ένταξή τους σε έναν
οργανωμένο σύλλογο.

advertisement