(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Το 19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα

Πάνω από 300 ακαδημαϊκοί από 23 διαφορετικές χώρες συζήτησαν την έννοια της διαφορετικότητας στους οργανισμούς, τις κοινότητες, και τα έθνη στο πλαίσιο του 19ου Διεθνές Συνεδρίου για τη Διαφορετικότητα με τίτλο: «Αφηγήσεις Διασυνοριακότητας: Κατανοώντας την προσφυγική εμπειρία» που φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ιδιαίτερο θέμα του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 5-7 Ιουνίου, αποτέλεσε η προσφυγική εμπειρία και οι διασυνοριακές αφηγήσεις. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον Ερευνητικό Οργανισμό Common Ground Research Networks.
Η Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής επιτροπής, Επίκουρη Καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη του ΤΕΕΑΠΗ τόνισε ότι «σε περιόδους κρίσης, η παρουσία προσφύγων αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα έθνη, καθώς ο «παγκόσμιος άλλος» θέτει νέες παραμέτρους για την οριοθέτηση της ταυτότητά μας και την ανταπόκριση των θεσμών στη διαφορετικότητα. Η κοινωνικοοικονομική κρίση υπογραμμίζει τις διαφορές και τον σκεπτικισμό έναντι του «άλλου». Η σύγχρονη διασυνοριακή κινητικότητα φέρνει στην πόρτα μας τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Προτρέπει τον επανακαθορισμό της συλλογικής αφήγησης».
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  • Ποιες είναι οι ιστορίες των προσφύγων και πόσο επηρεάζουν την πρόκληση ή την επέκταση των εθνικών αφηγήσεων της ιθαγένειας; Μήπως ο συνδυασμός «ντόπιων» και «αλλοδαπών» δημιουργεί μια καθημερινή παγκόσμια συνειδητοποίηση;
  • Πόσο επηρεάζει η παρουσία των προσφύγων τη φύση και τη δυναμική των εδαφικά καθορισμένων συστημάτων διακυβέρνησης;
Αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικές ερωτήσεις που συζητήθηκαν από τους συνέδρους, η ποιότητα των οποίων ήταν εξαιρετική καθώς διαθέτουν σημαντική εμπειρία στις χώρες τους στην εκπαίδευση και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών.
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Το 19ο Διεθνές Συνέδριο, συζήτησε διεξοδικά την εμπειρία των προσφύγων που όπως τόνισε η κ. Αρβανίτη «συνεπάγεται μια πολύπλευρη διέλευση των συνόρων μέσω διαφόρων »εδαφών» εντός οργανώσεων, κοινοτήτων και εθνών. Αυτά τα εδάφη ορίζονται από τα φυσικά σύνορα αλλά και άυλες πτυχές, συχνά αόρατες στο χώρο (συμβολικά, φανταστικά, χρονικά ή επιστημολογικά σύνορα). Η διέλευση των συνόρων μπορεί να είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής και πάντα προσφέρει μια ευκαιρία για ιστορία ή αφήγηση. Ο πολλαπλασιασμός των αφηγήσεων συνδέει τις μεμονωμένες εμπειρίες με τις μεγαλύτερες αφηγήσεις της οικοδόμησης του έθνους και μπορεί έτσι να κατανοηθεί ως μια επιλεκτική επαναδιαπραγμάτευση προς μια συμπεριληπτική υπηκοότητα. Η διέλευση των συνόρων και οι αφηγήσεις της καθορίζονται πολιτικά στον δημόσιο διάλογο. Οι αντιδράσεις που προέρχονται από διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες, μπορεί να είναι από ανθρωπιστικές έως ρατσιστικές. Καθιστούν συνεπώς αναγκαία την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας με ανοικτό και δημοκρατικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, οι αφηγήσεις είναι σημαντικές για να επηρεάσουν τις αποφάσεις πολιτικής και να δημιουργήσουν μια τοπική πολιτισμική ανταπόκριση στην διαφορετικότητα και την παροχή δίκαιων υπηρεσιών».Πάτρα: 19ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα
Οπως τόνισε η κ. Αρβανίτη το συνέδριο αυτό είχε εκτός από τις σημαντικές εργασίες του και ένα πλούσιο πολιτισμικό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας και των τρόπων διαχείρισής της στην πόλη της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε συνεργασία με τον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, διοργανώθηκε στις 4 Ιουνίου στην Αρχαία Ολυμπία το 5ο Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης. Επιπλέον, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Μυρσίνη Ηλείας και να μιλήσουν με τον υπεύθυνο κ. Αγγελόπουλο και τους εθελοντές των διεθνών/τοπικών οργανισμών.
Το 19ο συνέδριο ολοκληρώθηκε με στόχο την ενδυνάμωση της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας που ασχολείται με τη διαφορετικότητα και την εκπαίδευση μέσα από το αντίστοιχο δίκτυο και την δημοσιοποίηση της ερευνητικής παραγωγής στα αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά του δικτύου

advertisement