Στο Ρίο, σήμερα, ο αγώνας δρόμου Bridge Experience

advertisement

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα , Κυριακή, το πρωί στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και την περιοχή του ρίου λόγω του αγώνα δρόμου «Bridge Experience»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ καθώς και σε
οδικό δίκτυο της περιοχής Ρίου του Δήμου Πατρέων »

Στην Πάτρα σήμερα την 07 του μήνα Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, o
Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΣ, Ταξίαρχος

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 52 παρ.2 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το με αρ. πρωτ. ADM/GK/0114/2019 από 28.05.2018 έγγραφο της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθμ. ΛΕ/ΡΑ/00/01/01/10611 από 05.06.2019 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17 του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
4. Το υπ’αριθ. ΛΕ/ΡΑ/00/12/24/10523 από 07/6/2019 έγγραφο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17 του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών
5. Το υπ΄ αριθ. 169774/3909 από 06/06/2019 έγγραφο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Το υπ’ αριθμό 6364/19/1206929 από 06/06/2019 έγγραφο (Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ)
7. Το υπ’ αριθμ. 6398/19/1207123 από 06/06/2019 έγγραφο Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Αχαΐας
8. Το υπ’ αριθμ. 1003/13/237-στ από 07/6/2019 έγγραφο Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας
9. Την υπ΄ αριθ. 171972/3948 από 07/06/2019 Άδεια διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας

Στα πλαίσια πραγματοποίησης προγραμματισμένου αθλητικού γεγονότος μεγάλης κλίμακας υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία «Bridge Experience» στη Γέφυρα Ρίου
– Αντιρρίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και προς διευκόλυνση
κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
ο
1. ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ καθ΄ όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής του Ρίου
όπου θα διεξαχθεί τα δρομικά αγωνίσματα των 5 και 9 χ/μ συγκεκριμένα : Έξοδος από τη γέφυρα Ρίου
-Αντιρρίου προς οδό Σώμερσετ και εν συνεχεία στις οδούς Ζαΐμη, Αχιλλέως, Πετμεζά και Μύλου με
τερματισμό στο ξενοδοχείο ΑCHAΙΑ ΒΕΑCH
2. ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ καθ΄ όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής του Ρίου
όπου θα διεξαχθεί το δρομικό αγώνισμα του Ημιμαραθώνιου και συγκεκριμένα : Έξοδος από τη
γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου προς οδό Σώμερσετ και εν συνεχεία στις οδούς Ελευθερίας, Κολοκοτρώνη,
Εθνικής Αντιστάσεως, Γ. Παπανδρέου και επιστροφή στις οδούς Ελευθερίας , Σώμερσετ, Ζαΐμη,
Αχιλλέως, Πετμεζά και Μύλου με τερματισμό στο ξενοδοχείο ΑCHΑΙΑ ΒΕΑCH
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν την 09/6/2019 από ώρες 08:15-11:30
3. Αποκλεισμός του δυτικού καταστρώματος της Γέφυρας (κατεύθυνση προς Πάτρα -Αθήνα) και
του δυτικού κλάδου 2 (έξοδος από Γέφυρα προς Ρίο), μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 4+150 (Σταθμός
Διοδίων) και 0+800 (εντός ορίων παραχώρησης Ολυμπίας Οδού). Η κυκλοφορία και των δύο
κατευθύνσεων (προς Ρίο και προς Αντίρριο) στο υπόψη τμήμα θα πραγματοποιείται από το ανατολικό
κατάστρωμα της οδού, με εφαρμογή αντίθετης κίνησης κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος.
Η έξοδος από την Γέφυρα προς Ρίο (κλάδος 2 – Οδός Σώμερσετ) θα είναι αποκλεισμένη για τα οχήματα
που κινούνται στην κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ρίο. Η συγκεκριμένη έξοδος θα παραμείνει κλειστή
(περίπου για δύο ώρες) κατά την διάρκεια εφαρμογής της αντίθετης κίνησης, καθώς θα χρησιμοποιηθεί
από τους αθλητές που θα κατευθυνθούν προς το Ρίο. Η κυκλοφορία στην άνοδο μέσω της οδού Σώμερσετ
(κλάδος 3) και με κατεύθυνση την Πάτρα και την Αθήνα (σύνδεση με Ν.Ε.Ο) θα διεξάγεται κανονικά.
Στην κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο, αρχικά κλείνει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας σε ένα μήκος
200μ. πριν από την είσοδο του κλάδου από την Σώμερσετ προς Αντίρριο και στην συνέχεια, μετά από
460μ. περίπου (αφού έχει κλείσει η λωρίδα επιτάχυνσης του κλάδου), η κυκλοφορία εισέρχεται στην
κίνηση με αντίθετη ροή (contra flow) μέχρι την περιοχή του σταθμού διοδίων. Στην αντίθετη κατεύθυνση
από Αντίρριο προς Ρίο, μετά τον σταθμό διοδίων η κυκλοφορία του ρεύματος οδηγείται κατευθείαν στον
αντίθετο κλάδο και αρχίζει η κυκλοφορία με αντίθετη ροή (contra flow).
Η κυκλοφορία προς Ρίο επανέρχεται στον κανονικό κλάδο στο Α.Ε.Α περί την Χ.Θ. 1+200 με μια
καμπύλη μορφής ‘S’ με ακτίνες 80μ. και συνεχίζει ευθεία προς Πάτρα και Αθήνα. Επειδή η έξοδος προς
Ρίο θα παραμείνει κλειστή, για την έξοδο των αθλητών, προστίθεται κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση, η
οποία θα εκτρέπει την κυκλοφορία προς το Ρίο και το Νοσοκομείο μέσω του κλάδου προς Αθήνα του νέου
Α/Κ Ρίου και της εξόδου αυτού για Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως φαίνεται και στο συνημμένο
σχέδιο DDW_GAI_00230_0.
Ο διαχωρισμός των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, κατά μήκος της αμφίδρομης κυκλοφορίας, λόγω της
σύντομης διάρκειας της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα γίνει με πλαστικούς κώνους ύψους τουλάχιστον
0,75μ. τοποθετημένους ανά 20μ. Στο τέλος της ρύθμισης προς την πλευρά του Ρίου, όπου η κυκλοφορία
προς Ρίο θα επανέλθει στην κανονική του θέση, θα τοποθετηθούν φορητά στηθαία μορφής NJ, από
σκυρόδεμα και πλαστικό, για το διαχωρισμό της κυκλοφορίας με τους αθλητές.
Η τυπική διατομή της κίνησης σε αντίθετη ροή θα περιλαμβάνει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
πλάτους 3,45μ. με 1,55μ. έρεισμα στην κατεύθυνση προς Αντίρριο (λόγω των φρεατίων υδροσυλλογής) και
0,30μ. έρεισμα στην κατεύθυνση προς Ρίο) με ένα κενό μεταξύ τους πλάτους 0,60μ. όπου θα τοποθετηθεί
το μέσο διαχωρισμού (πλαστικοί κώνοι).
4.- Η χρονική υλοποίηση των ρυθμίσεων, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.,
έχει ως εξής :
Περίοδος υλοποίησης ρυθμίσεων (συμπεριλαμβάνει την προετοιμασία εγκατάσταση και την
αποκατάσταση): Σάββατο 08.06.2019 και ώρα 06:00 έως την Κυριακή 09.06.2019 και ώρα
23:00.
Ημέρα εφαρμογής αντίθετης κίνησης (αποκλεισμός δυτικού καταστρώματος και εξόδου προς
Ρίο): Κυριακή 09.06.2019. Εκτιμώμενη ώρα εφαρμογής αντίθετης ροής μεταξύ των ωρών 07:30
– 12:00. Εκτιμώμενη ώρα αποκλεισμού εξόδου προς Ρίο μεταξύ των ωρών 08:00 – 10:00.
5.- Και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, πριν την αρχή των ρυθμίσεων, αρχίζει να τοποθετείται η
κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση για την επερχόμενη παράκαμψη (τυπική σήμανση για κλείσιμο
λωρίδων με αντίθετη κίνηση (conta flow) και μείωση λωρίδων και τυπική σήμανση για κλείσιμο αριστερής
λωρίδας). Το όριο ταχύτητας της οδού, το οποίο σε αυτό το τμήμα είναι 80χλμ/ω, περιορίζεται αρχικά στα
60χλμ/ω. και στα 50χλμ/ω και τελικά στα 40 χλμ/ω στην περιοχή της αντίθετης ροής, ενώ καταργείται
όλη η υφιστάμενη ρυθμιστική σήμανση του τμήματος αυτού και θα ισχύει μόνο η εργοταξιακή, και η
πληροφοριακή. Επίσης, σε όλο το τμήμα των ρυθμίσεων θα απαγορεύεται η προσπέραση.
6.- Η σήμανση βασίζεται στις προδιαγραφές περί σήμανσης εργοταξίων μακράς διάρκειας με βάση το
Φ.Ε.Κ 946Β /09.07.2003. Οι πινακίδες προσωρινής σήμανσης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του
ιδίου μεγέθους με τις πινακίδες της μόνιμης σήμανσης (προτεινόμενες διαστάσεις ρυθμιστικών πινακίδων
1,0μ*1,0μ). Θα έχουν κίτρινο υπόβαθρο και ορθογώνιο σχήμα και θα είναι κατασκευασμένες από υλικό
υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ).
7.- Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν έτσι ώστε το άκρο να απέχει τουλάχιστον 0,50μ. από τον κυκλοφοριακό
χώρο. Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν κατά μήκος της γέφυρας και μπορεί να επηρεάσουν την
στήριξη των διπλών προσωρινών πινακίδων σήμανσης, που απαιτείται να τοποθετηθούν στο οδόστρωμα,
είναι δυνατό αυτές να διαχωριστούν (τοποθέτηση με 10μ. απόσταση η μία από την άλλη) για λόγους
ευστάθειας και να τοποθετηθούν σε βάσεις στήριξης όμοιες με αυτές που διαθέτει η εταιρεία λειτουργίας.
8.- Για τον διαχωρισμό των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, κατά την ρύθμιση της αντίθετης ροής, θα
τοποθετηθούν στη μέση πλαστικοί κώνοι ύψους 0,75μ. και στο τέλος της ρύθμισης, προς την πλευρά του
Ρίου, θα τοποθετηθούν φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα και πλαστικό μορφής NJ, μεταξύ της

κυκλοφορίας και των αθλητών. Από την δεξιά πλευρά της κυκλοφορίας θα υπάρχει για το μεν ρεύμα προς
Ρίο το κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο της γέφυρας μορφής NJ, για δε το ρεύμα προς Αντίρριο το τελικό
πλευρικό στηθαίο μορφής ΣΤΕ-1.
9.- Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τις
λοιπές ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες
πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ., ώστε
να εξασφαλίζεται με αποκλειστική της μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων .
10. Παρακαλείται, επίσης, για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις πραγματοποιούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ, καθώς και να παρέχει συνεχή
πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (από εισπράκτορες, χρήση πληροφοριακής
σήμανσης, κινητών VMS κλπ), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφαλούς διεξαγωγής της
κυκλοφορίας.
Από τους αρμόδιους της διοργάνωσης θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση στο οδικό δίκτυο της
περιοχής του Ρίου.
Από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε θα τοποθετηθεί η ανάλογη σήμανση σύμφωνα με την εγκεκριμένη
κυκλοφοριακή μελέτη.
Το Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΑΘΕ ΑΧΑΙΑΣ και το Τ.Τ ΠΑΤΡΩΝ παρακαλούνται για ενημέρωση και λήψη
μέτρων τροχαίας στην περιοχή αρμοδιότητας τους .