Οι Έλληνες πιστεύουν ότι η ΕΕ βγήκε περισσότερο ωφελημένη από τη συμμετοχή της Ελλάδας

Μείωση του αντιευρωπαϊσμού στα χαμηλότερα ποσοστά από τον Δεκέμβριο του 2016 και άνοδο της θετικής εικόνας που έχουμε οι Έλληνες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ευρωζώνη, καταγράφει η έρευνα της MRB για λογαριασμό του Ιδρύματος Konrnad Adernauer που παρουσιάστηκε την Τρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Η εν λόγω έρευνα καταγραφής των απόψεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστες ημέρες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές δείχνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που θεωρούσαν λάθος και την ένταξή μας αλλά και την παραμονή μας στην Ευρωζώνη, άγγιξε το 28,5%, τον Δεκέμβριο του 2018 το αντίστοιχο ποσοστό έχει πέσει στο 10,5%.

sel10

Μέσα σε δύο χρόνια το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν ότι καλώς ενταχθήκαμε και καλώς παραμένουμε στην ΟΝΕ αυξήθηκε από το 27,4% στο 35,&%, ενώ το ποσοστό των λεγόμενων εγκλωβισμένων», όσων δηλαδή πιστεύουν ότι κακώς ενταχθήκαμε αρχικώς στην Ευρωζώνη αλλά άπαξ και συνέβη πρέπει να παραμείνουμε μέλος, αυξήθηκε από το 27,2% στο 43,7%.

sel12

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 64,1% των Ελλήνων θεωρεί ότι ωφέλησε την Ελλάδα η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 33,4% εκφράζει αντίθετη άποψη. Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι περισσότερο φιλο-ευρωπαίοι εμφανίζονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών, από αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, και όσοι έχουν ανώτερη και κατώτερη μόρφωση και πρόσκεινται στη δεξιά και κεντροδεξιά του πολιτικού φάσματος.

sel17

Αντίθετα, περισσότερο αρνητικοί απέναντι στην ΕΕ και την ευρωζώνη είναι οι Έλληνες ηλικίας 55 – 64 χρόνων, κάτοικοι αστικών περιοχών με μέση μόρφωση που δεν εκφράζουν καμία πολιτική προτίμηση.

Παράλληλα το 58,2 των ερωτηθέντων θεωρεί ότι από τη συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ περισσότερο ωφελημένη βγήκε η ΕΕ και μόλις το 26,3% θεωρεί ότι περισσότερο ωφελημένη βγήκε η Ελλάδα. Αναφορικά με το μέλλον της χώρας μας εντός της ΕΕ, οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Τους «αισιόδοξους», όσοι δηλαδή υποστηρίζουν ότι η ένταξή μας στην ΕΕ μας ωφέλησε και θα μας ωφελήσει και στο μέλλον, τους «απαισιόδοξους», όσοι πιστεύουν ότι ωφεληθήκαμε στο παρελθόν αλλά δεν θα ωφεληθούμε στο μέλλον και στους «αντίθετους» που θεωρούν ότι δεν μας ωφέλησε και ούτε πρόκειται, η συμμετοχή μας στην ΕΕ. Οι «αισιόδοξοι» βρίσκονται στο 54% και είναι κυρίως πολίτες άνω των 65 ετών, που έχουν λάβει ανώτερη ή κατώτερη μόρφωση και ψηφίζουν κεντροδεξιά και κεντροαριστερά κόμματα. Οι «απαισιόδοξοι» βρίσκονται στο 7% και πρόκειται για πολίτες ηλικίας 50-64 χρόνων που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και ψηφίζουν δεξιά ή κεντρώα κόμματα και οι «αντίθετοι», κυρίως πολίτες ηλικίας 45 – 54 ετών, κάτοικοι αστικών περιοχών χωρίς πολιτικό προσανατολισμό.

sel24

Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 33,5% ότι η «έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών κρατών και η επιβολή του ισχυρότερου» χαρακτηρίζει πρωτίστως την ΕΕ και ακολουθούν με 24,8% όσοι θεωρούν «την υπερβολική παρέμβαση στην διακυβέρνηση των χωρών -μελών» και με 24% όσοι θεωρούν την «ελευθερία μετακίνησης επιχειρήσεων, προσώπων και επαγγελμάτων», ως χαρακτηριστικό γνώριμα της Ένωσης.

sel33

Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι σε ποσοστό 43,2% ότι η η σημαντικότερη συνεισφορά της Ελλάδας στην Ε.Ε. Είναι η «ιστορία και ο πολιτισμός», σε ποσοστό 15% η «ενεργή συμμετοχή στην επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος» και σε ποσοστό 13,8% η «ασφάλεια, έλεγχος των εξωτερικών συνόρων». Παράλληλα το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν κινείται προς τη «σωστή κατεύθυνση» με μόλις το 33,4% να εκφράζει διαφορετική άποψη. Το 28,2% πιστεύει ότι στο μέλλον θα υπάρξει στασιμότητα στην ΕΕ και καμία αλλαγή στο status quo, το 24% εκφράζει την άποψη ότι θα υπάρξει «εμβάθυνση της ΕΕ και αποδυνάμωση των εθνικών κρατών» και το 21,8% ότι θα υπάρξει «αποδυνάμωση της ΕΕ και ενδυνάμωση των εθνικών κρατών». Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 18,1% «βλέπει« διάλυση της ΕΕ.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης