Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Οδού Κανακάρη, λόγω έργων αποκατάστασης βλάβης σε αγωγό ύδρευσης

Έκλεισε το τμήμα της οδού Κανακάρη, από την οδό Ερμού έως την οδό Αγίου Νικολάου, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε παλαιό κτιστό αγωγό ύδρευσης, την οποία η ΔΕΥΑΠ έχει ήδη σπεύσει να αποκαταστήσει.

Κατόπιν τούτου σήμερα 22/5/2019 διακόπτεται η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στον ανωτέρω τμήμα της οδού Κανακάρη μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.

Από την ΔΕΥΑΠ θα εξαντληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η διακοπή να περιοριστεί κατά το δυνατόν.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.