Αυξήθηκαν τα χρέη του Δημοσίου τον Μάρτιο

Παρά το πρωτογενές πλεόνασμα που διανέμει το Κράτος, μήνα με τον μήνα αυξάνονται αντί να μειώνονται τα χρέη του Δημοσίου. Τον Μάρτιο ανήλθαν συνολικά σε 2,207 δισ. ευρώ, έναντι 2,145 δισ. τον Φεβρουάριο και 2,062 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, από 2,031 δισ. τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι η μόνη υπηρεσία του Δημοσίου που πληρώνει τις υποχεώσεις της και δεν σωρεύει νέα χρέη είναι η ΑΑΔΕ, που μείωσε τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου σε 417 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως αυξάνονται τα χρέη κάθε μήνα από το υπόλοιπο Δημόσιο, στα 1,790 δισ. τον Μάρτιο από 1,665 δισ. τον Φεβρουάριο και 1,514 δισ. τον Ιανουάριο.

Αν και δεν παρατίθενται στοιχεία για το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων του δημοσίου προς συνταξιούχους εν αναμονή, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των Ταμείων έφταναν τον Μάρτιο στα 622 εκατ. ευρώ, από 636 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Τον μήνα Μάρτιο έγιναν πληρωμές 57,7 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, έναντι πληρωμών 54,6 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και μόλις 4,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Με τους ρυθμούς αυτούς, θα χρειάζονταν περίπου 2 χρόνια πάντως για να εισπράξουν τις συντάξεις και τα εφάπαξ τους όλοι όσοι τα αναμένουν ήδη επί μήνες ή και χρόνια.