ΠΑΤΡΑ: Πρώτη στην αξιολόγηση για χρηματοδότητηση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου-Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η εγκεκριμένη πρόταση 1,8 εκατ. ευρώ


Την Παρασκευή 17 Μαΐου, ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ο βαθμολογικός πίνακας κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Η πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Πατρέων ως δικαιούχος με τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πάτρας ως συνδικαιούχο, έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από τις 56 εγκεκριμένες προτάσεις και κατατάχθηκε στην θέση Νο 1 του πίνακα και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.823.632,82 ευρώ.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά ένα σύνολο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και υλοποιεί την αστική αναζωογόνηση και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής υποστηρίζοντας τους μικρούς και αυτοαπασχολούμενους εμπόρους.

Η πρόταση Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας περιλαμβάνει:

Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδοφωτισμού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως
Ειδικό εξωτερικό φωτισμό του κτιρίου του Αρσακείου ως μνημείου ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών παγκακιών και φορτιστών, συστημάτων ασύρματης πρόσβασης (ελεύθερο WiFi), ημιυπόγειων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών με σύστημα έξυπνης διαχείρισης (αισθητήρες ένδειξης πλήρωσης), συστημάτων έξυπνης διάβασης πεζών και συστήματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας (αισθητήρες παρόδιων θέσεων στάθμευσης)
Προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών από plexi glass, φωτεινών επιγραφών, αυτοποτιζόμενων ανθοστηλών, καθώς και ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων στις προσόψεις όλων των ωφελούμενων επιχειρήσεων (133) της περιοχής παρέμβασης
Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού πληροφόρησης – ενημέρωσης και πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών
Δράσεις προώθησης και διάχυσης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της, όπως διοργάνωση εκδήλωσης, ψηφιακό λογότυπο και προβολή σε ψηφιακά μέσα

Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν έχουν ως στόχο την αισθητική βελτίωση της περιοχής παρέμβασης με αξιοποίηση των τεχνολογιών που προσφέρονται στο πλαίσιο μιας «έξυπνης πόλης».

Σημειώνουμε ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε περιλάμβανε πάνω από 120 ομαδοποιημένα αρχεία – στοιχεία (έγγραφα, πίνακες, χάρτες, φωτογραφίες, κ.λπ.) τεκμηρίωσης της πρότασης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουμε την μελέτη σκοπιμότητας, η οποία αποτελεί ένα πλήρως τεκμηριωμένο στοιχείο 132 σελίδων.

Το αποτέλεσμα αυτό καταξιώνει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και τους ευχαριστούμε θερμά.