(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Εκπαίδευση στελεχών ΤοΜΥ από ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

Την εκπαίδευση των στελεχών των ΤοΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) που βρίσκονται στην Πάτρα, πραγματοποίησε το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, σε θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις, στη δυναμική και λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και δικτύωσης με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Η εκπαίδευση έχει στόχο να υποστηρίξει τη νέα προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα που αντιπροσωπεύουν οι ΤοΜΥ, καθώς οι Μονάδες στοχεύουν στην ολιστική φροντίδα του πληθυσμού από μία καλά συντονισμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας με κοινή γλώσσα και δικτύωση με την τοπική κοινωνία.
H συνεργασία του υπουργείου Υγείας με το ΚΕΘΕΑ αναμένεται να ενισχύσει τους επαγγελματίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και διοίκησης των ΤοΜΥ με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, επικεντρωμένων στον πολίτη καθώς και να βελτιώσει τη δικτύωση μεταξύ των υπηρεσιών με τελικό στόχο την καλύτερη υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε στην Πάτρα από τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στις 8,9,10,11,18 και 19 Απριλίου με τη συμμετοχή πάνω από 75 στελεχών των ΤΟΜΥ.