ΑΧΑΪΑ: Το πρόγραμμά της Α.ΚΙ.Δ.Α. για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Τα τελευταία χρόνια η σχέση εμπιστοσύνης των δημοτών προς τον Δήμο έχει κλονιστεί. Για να σταματήσει η αυθαιρεσία, η αδιαφορία και η καθεστωτική λογική που δεν δίνει λογαριασμό στους δημότες, μόνο ένας Δήμος που θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας και ισοπολιτείας μπορεί να εμπνεύσει τους δημότες.

Με την Α.ΚΙ.Δ.Α. στο Δήμο προχωράμε σε:

Μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από το διαδίκτυο ώστε οι δημότες να έχουν πλήρη ενημέρωση για ότι συζητείται και αποφασίζεται σε αυτό.

Αλλάζουμε τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοτικής Αρχής, που πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Εφαρμόζουμε τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, δημιουργούμε λαϊκούς θεσμούς. Δίνουμε το λόγο στους δημότες, φέρνοντας τη λήψη των αποφάσεων στις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις.

Καταρτίζουμε προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες των πολιτών υπό την έγκριση των δημοτών.

Προχωράμε σε τοπικά δημοψηφίσματα για ουσιώδη ζητήματα με δεσμευτικό τρόπο και όχι συμβουλευτικό.

Οι προμήθειες του Δήμου θα γίνονται με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο. Οι απευθείας αναθέσεις περιορίζονται μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.

Εκσυγχρονισμός των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου με τρόπο διαδραστικό. Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και αναφοράς των προβλημάτων, ανοικτή σε όλους τους δημότες από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν σε συγκεκριμένα αιτήματα των δημοτών εντός 10 ημερών.

Δημόσια λογοδοσία της διοίκησης του Δήμου και των υπηρεσιών του για τα καταγεγραμμένα προβλήματα και την πορεία επίλυσής τους .

Υπηρεσίες αποδοτικότερες χωρίς παρεμβάσεις στο έργο τους για εξυπηρέτηση ημετέρων. Απαγκίστρωση από την ρουσφετολογική παρέμβαση κάθε αντιδημάρχου για θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ο ρόλος του αντιδημάρχου θα είναι συντονιστικός και εποπτικός για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

Σε όλα τα όργανα του Δήμου θεσμοθετημένα και μη, όλες οι παρατάξεις θα έχουν εκπροσώπηση.