Πόθεν έσχες: Κανονικά η υποβολή δηλώσεων από τους δικαστές

advertisement

Κανονικά οι δικαστές και οι εισαγγελείς μαζί με τους υπόλοιπους υπόχρεους θα υποβάλλουν τις δηλώσεις πόθεν έσχες(περιουσιακής κατάστασης) μέχρι το τέλος του μήνα (30 Απριλίου 2019) και θα συμπεριλάβουν ακόμη και τα χρήματα, τιμαλφή, κ.λπ. που πιθανά έχουν κάτω από «το μαξιλάρι», καθώς σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε στο σύνολο τους τις αιτήσεις ακύρωσης των δικαστικών Ενώσεων.

Οι δικαστικές Ενώσεις ζητούσαν να ακυρωθεί η κατάσταση των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, όπως ζητούσαν να ακυρωθεί και η απόφαση για την ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αποκρούοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς των δικαστικών Ενώσεων, σε δύο αποφάσεις τους (813 – 814/2019), μεταξύ των άλλων, έκριναν ότι είναι:

-Συνταγματικές (σύμφωνε με τα άρθρα 26 και 87 έως 91 του Συντάγματος) οι νομοθετικές διατάξεις (ν. 4571/2018), κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη της επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (ν. 3213/20030), ορίζονται με απόφαση των προέδρων των οικείων δικαστηρίων και με πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, και όχι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

-Συνταγματική καθώς δεν αντίκειται στις αρχές της διάκρισης των λειτουργιών και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, η ανάθεση του ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες στην ειδική 11μελή επιτροπή την οποία απαρτίζουν πρόσωπα αυξημένου θεσμικού κύρους, όπως είναι από 4 ανώτατους δικαστές και 2 ανώτατους εισαγγελείς, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δύο βουλευτές, κ.λπ.

-Συνταγματική (σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας) η υποχρέωση δήλωσης φυλασσόμενων εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων μετρητών χρημάτων ύψους άνω των 30.000 ευρώ και κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 40.000 ευρώ (τα λεγόμενα χρήματα, κ.λπ. κάτω από το μαξιλάρι) και η υποχρέωση εκτίμησης της αξίας των εν λόγω κινητών, για τα οποία οι υπόχρεοι δεν διαθέτουν παραστατικό της εμπορικής αξίας αυτών.

Τέλος, δεν εξετάσθηκαν από την Ολομέλεια του ΣτΕ οι υπόλοιποι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως.