«Κουφού καμπάνα κι’ αν βαρής, στραβόν κι’ αν θυμιατίζης και μεθυσμένον κι’ αν κερνάς ούλα χαϊμένα τα χεις

Σε πρόσληψη δυο υπαλλήλων προχώρησε με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου στις 26-03-19 η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία και παρά τις αντιδράσεις μας
Η πρόσληψη έγινε – κατά δήλωση της πλειοψηφίας – για την κάλυψη των αναγκών της ΑΧΕΠΑΝ δηλ της νέας Αναπτυξιακής που άνοιξε η διοίκηση του Επιμελητηρίου αφού έκλεισε άρον- άρον την προηγούμενη αναπτυξιακή ( ΑΝΕΠΑ ) για να αποφύγει τον έλεγχο που ζητούσαμε
Πιστή όπως πάντα η πλειοψηφία στις αρχές της δηλ στην αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία που είναι ο οδηγός στη δράση της με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς ενημέρωση του Σώματος του Διοικητικού Συμβούλιου για την ύπαρξη των αναγκών σε προσωπικό, χωρίς προσδιορισμό προσόντων για τους υποψηφίους, χωρίς ανοικτή δημοσιοποίηση – προκήρυξη των θέσεων, χωρίς συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο όργανο επιλογής των υποψηφίων, αποφάσισε εν κρύπτω ποιους θα προσλάβει και έφερε την απόφαση της στο συμβούλιο προς επικύρωση και την έλαβε με την ψήφο της πλειοψηφίας
Η επίκληση της νομιμότητας δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την ασέβεια που δείχνει η πλειοψηφία του Επιμελητηρίου στα 20000 μέλη του και στα χρήματά τους που διαχειρίζεται, αλλά οι λέξεις σεβασμός ηθική χρήστη διοίκηση διαφάνεια είναι λέξεις άγνωστες για την πλειοψηφία οπότε εδώ ισχύει το «Κουφού καμπάνα κι’ αν βαρής, στραβόν κι’ αν θυμιατίζης και μεθυσμένον κι’ αν κερνάς ούλα χαϊμένα τα χεις»
Εμείς ως παράταξη σεβόμενοι τα χρήματα των μελών του Επιμελητηρίου του Ελληνικού λαού και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικώντας την διαφάνεια την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού καλούμε την πλειοψηφία να ανακαλέσει την απόφαση, να συγκαλέσει συμβούλιο για τον προσδιορισμό του προσοντολογίου των υποψηφίων, την ανοικτή δημοσίευση προκήρυξη για πρόσκληση υποψηφίων και την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων .
Για την παράταξη
Παν. Κρίκης

advertisement