ΠΑΤΡΑ: Απίστευτες σκηνές σε θαλάμους νοσηλείας νοσοκομείου για τις αναπαυτικές πολυθρόνες ασθενών – Διαμάχες μεταξύ συνοδών


Απίστευτες σκηνές διαδραματίζονται σε θαλάμους νοσηλείας νοσοκομείου των Πατρών για τις αναπαυτικές πολυθρόνες ασθενών με τους συνοδούς-συγγενείς να ανταγωνίζονται για το ποιος θα κάτσει σε αυτές ενώ οι έχοντες την ευθύνη της τήρησης της τάξης των πραγμάτων αδυνατούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
Έχει παρατηρηθεί ότι ενώ υπάρχει από μια καρέκλα δίπλα σε κάθε κλίνη για το συνοδό νοσηλευομένου, γίνεται χρήση της αναπαυτικής πολυθρόνας ασθενούς από συνοδούς προκειμένου να κάθονται βολικά την ημέρα και να κοιμούνται άνετα την νύχτα όσο παραμένουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, κάποιοι ασθενείς προσποιούνται ότι χρειάζονται για τον εαυτό τους την πολυθρόνα ασθενούς, η οποία σημειώνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής από όλους χωρίς εξαίρεση, και κρατούν έτσι το αναπαυτικό κάθισμα για τους οικείους τους κατ΄αποκλειστικότητα. Ως επακόλουθο, αρχίζουν διαμάχες μεταξύ των συνοδών με μια πολυθρόνα να αποτελεί το μήλον της έριδος.
Είναι απαράδεκτο κάποιοι να οικειοποιούνται τις πολυθρόνες ενός δημοσίου νοσοκομείου ωσάν να είναι ιδιοκτησία τους και να επιθυμούν να τις κρατήσουν αποκλειστικά για δική τους χρήση αλλά αυτό είναι ίδιον της νοοτροπίας ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Όμως, δημιουργεί προβληματισμό η αδυναμία των αρμοδίων να ρυθμίσουν οριστικά το θέμα που προκύπτει από την έλλειψη δίκαιης κατανομής χρησιμοποίησης των σχετικών πολυθρόνων και να τερματιστεί η ανισότητα ως προς τη χρήση τους. Αν και έχει ενημερωθεί εγγράφως η διοίκηση του νοσοκομείου της Πάτρας όπου συμβαίνουν τα ανωτέρω για το πρόβλημα που δημιουργείται και της έχει ζητηθεί να διευθετήσει τον τρόπο διαχείρισης αυτών των καθισμάτων, εντούτοις δεν έχει τερματιστεί η ανισότητα ως προς τη χρήση των εν λόγω πολυθρόνων.
Επειδή στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει πλήθος κόσμου, μεγάλος ανθρώπινος πόνος και πολλές διαμαρτυρίες, θα ήταν χρήσιμο για όσους δηλώνουν ότι φροντίζουν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών μέσα στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και ότι υπάρχει ίση μεταχείριση και όχι προνομιακή για μερικούς, κάποτε να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις.