ΠΑΤΡΑ: Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας υπέρ της συνέργειας με το Πανεπιστήμιο – Το ψήφισμα που εκδόθηκε

Η Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, και ψήφισε ομόφωνα υπέρ του εγχειρήματος της συνέργειας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και της πρότασης για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

1. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

2. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

τα οποία θα προκύψουν από αναδιάρθρωση των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων νέων τμημάτων ανήκουν διεθνώς στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και λειτουργούν συμπληρωματικά στα γνωστικά αντικείμενα των υπαρχόντων τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβάλλουν δε στην ενδυνάμωση της Σχολής σε επιστημονικό, αναπτυξιακό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

advertisement