Πάτρα: Συνεργασία του ΝΟΠ με τη Γερμανική Σπαντάου

Αντιπροσωπεία από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΟΠ αποτελούμενη από τον γραμματέα Τάκη Καλοκαιρινό και τον έφορο κολύμβησης Δημήτρη Πολύζο, προσκλήθηκε να λάβει μέρος σε ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο για σύμβουλους νέων-παιδαγωγούς, στα πλαίσια ειδικού ελληνο-γερμανικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συντονίζει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος (ΕΘΝΟΑ) και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) .

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία (05-09 Μαρτίου 2019) έλαβαν μέρος 12 αντιπροσωπείες από ελληνικούς συλλόγους και ισάριθμες από την Γερμανία. Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου ήταν ο σχεδιασμός ανταλλαγών νέων μεταξύ Ελλάδος και της Γερμανίας σε επίπεδο αθλητικών σωματείων.

Απώτερος σκοπός είναι η προπαρασκευή της ίδρυσης ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας που θα προωθήσει με κάθε τρόπο την αμοιβαία γνωριμία και κατανόηση, καθώς και την στενή αλληλεπίδραση της νεολαίας της Ελλάδος και της Γερμανίας στο πλαίσιο της Ευρώπης, με την επίγνωση ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια ζωντανή δημοκρατία, που αφορά κυρίως τη νέα γενιά της Ευρώπης.

Ο εταίρος του ΝΟΠ από την άλλη πλευρά είναι ένας από τους αρχαιότερους συλλόγους της Γερμανίας Wasserfreunde Spadau 04 (https://spandau04.de/) που έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού κολυμβητήριου του Βερολίνου, όπου διατηρεί αθλητικό γυμνάσιο και ξενώνες.

Μέσα στον Μάιο νέα αποστολή του ΝΟΠ σε τεχνικό επίπεδο, θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να οργανώσει τις πρώτες αμοιβαίες αποστολές αθλητών από την κολύμβηση και το πόλο, που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν το ερχόμενο φθινόπωρο.

Ο ΝΟΠ ευχαριστεί θερμά την ΕΘΝΟΑ και την ΕΟΕ για την επιλογή να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και διαβεβαιώνει ότι θα συμβάλει στην επιτυχία και ανάπτυξη του προγράμματος, που θα δώσει την δυνατότητα για νέες εμπειρίες σε αθλητές του, να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να ανταγωνιστούν μέσω του αθλητισμού αντίστοιχης ηλικίας παιδιά από το Βερολίνο.