ΠΑΤΡΑ: Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το 2019 – Τα «ματωμένα πλεονάσματα»

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το 2019, το οποίο περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Προσόδων και Τοπικής Οικονομίας, Παναγιώτης Μελάς, ανέφερε τα εξής στην ενημέρωσή του στο Σώμα:
«Η σημερινή συζήτηση είναι συνέχεια αυτών που είχαμε αναφέρει κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού 2019 .
Οι οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
Αυτές οι κατευθύνσεις γίνονται ασφυκτικές και έχουν ως αποτέλεσμα η χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης κατά το μεγαλύτερο μέρος 70% να προέρχεται από τοπικούς φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα και διάφορα άλλα και ένα 30% (από φόρους φυσικών και νομικών προσώπων Φ.Π.Α και άλλα) που όλο και μικραίνει χρόνο με το χρόνο και προέρχεται από τους ΚΑΠ , δηλαδή από το αντιλαϊκό σύστημα φορολογίας.
Η κυβέρνηση, ουσιαστικά ζητά από τους Δήμους να συνεισφέρουν στα ματωμένα πλεονάσματα προκειμένου να ενισχυθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες καλεί Δήμους και Περιφέρειες, «να εξειδικεύσουν» καθώς αναφέρει «το βασικό σενάριο(sic!!) που καλύπτει α) το τρέχον έτος, β) το έτος του επόμενου προϋπολογισμού, και τα τρία επόμενα έτη (2021-2023) τους δημοσιονομικούς τους στόχους για τα έτη 21-23». Στην ουσία να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από το σενάριο κυβέρνησης , θεσμών, κεφαλαίου.
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε επιλέξει μετερίζι, μαζί με τους αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος, με ριζοσπάστες αγωνιστές, για να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και όσους αποδέχονται τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων ως μονόδρομο .
Θα είμαστε μαζί με αυτούς που θέλουν και παλεύουν μπροστά στις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες».

advertisement