ΠΑΤΡΑ: Οικονομική επιχορήγηση των σχολείων με 763.700 ευρώ – Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, η οικονομική επιχορήγηση των σχολείων με 763.700 ευρώ.
Ενημερώνοντας το Σώμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Ανδρέας Αθανασόπουλος, ανέφερε τα εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2919, έπειτα από εισηγήσεις των αρμόδιων Αντιδημάρχων, ενέκρινε την οικονομική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων του Δήμου μας, από πόρους του Δημοτικού Προϋπολογισμού, ύψους 763.700 ευρώ.
Η οικονομική επιχορήγηση αφορά τα εξής: Για τις λειτουργικές ανάγκες τους (θέρμανση, αναλώσιμα, λογαριασμοί ΔΕΗ κ.λπ.) 300.000 ευρώ, για τις επισκευαστικές 400.000 ευρώ, για τις ανάγκες καθαριότητας και επαγγελματικού εξοπλισμού του προσωπικού 63.700 ευρώ.
Με την οικονομική επιχορήγηση μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού αυξάνονται οι δυνατότητες να αντιμετωπισθούν σ’ ένα βαθμό οι ανάγκες των 257 σχολείων του Δήμου μας.
Ανάγκες που το σύνολό τους δεν καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό αφού διατηρείται η μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης του 2018 σε σύγκριση με το 2009 στο ύψος του 50%.
Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας την ίδια πολιτική με τις προηγούμενες αρνείται να ικανοποιήσει το πανεκπαιδευτικό αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος που να καλύπτει τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του δημόσιου σχολείου, θεωρώντας τα παιδιά μας «κόστος» και τις αναγκαίες δαπάνες μόρφωσής τους σε ασφαλή – υγιεινά σχολεία «μη επιλέξιμες».