ΠΑΤΡΑ: Επισκέψιμο σε 36 μήνες το Ρωμαϊκό Στάδιο – Κονδύλι 300.000 ευρώ για την ανάδειξή του

Το ποσό των 300.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ήδη ανεσκαμμένου τμήματος του Ρωμαϊκού Σταδίου της Πάτρας που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ηφαίστου εξασφαλίστηκε μέσω ειδικού προγράμματος Ελληνοϊταλικής συνεργασίας. Τα χρήματα εγκρίθηκαν κατόπιν πρότασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και προέρχονται από το INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 που έχει διάρκεια 36 μηνών.

Όπως εξηγεί η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αναστασία Κουμούση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να γίνουν αρκετές εργασίες για την στερέωση και την ανάδειξη του μνημείου όπως:

-Δομική αποκατάσταση του μνημείου (ενεματώσεις, συγκολλήσεις, συρραφές ρωγμών και τοπικές αντιστηρίξεις)

-Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας, η οποία και θα υποδείξει τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση του εδάφους και τη διαχείριση των ομβρίων (στραγγιστήρια, τοίχοι αντιστήριξης, αγκύρια κλπ)

-Εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης των πρανών και εφαρμογή αποτελεσμάτων αυτής

-Αρμολογήματα-καθαρισμοί επιφανειών

-Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάδειξης και εφαρμογή αυτής

-Δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας και εντύπου

«Το έργο, που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας απολογιστικά και με αυτεπιστασία, κρίνεται υψίστης σημασίας, διότι το Στάδιο αποτελεί το σημαντικότερο ρωμαϊκό μνημείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, που θα γίνει επισκέψιμο και άμεσα προσβάσιμο για το κοινό, προσδίδοντας υπεραξία στην πόλη», σημειώνει η κυρία Κουμούση.

Το έργο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που συνεκλήθη στα Ιωάννινα στις 27.02.2019, παρόντος του κ. Χρήστου Μπούνια, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, βοηθού Περιφερειάρχη σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Πάτρα: Όταν στο Ρωμαϊκό Στάδιο είχαμε αγώνες μονομάχων- Τι γίνεται με την ανάδειξή του

Για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού μνημείου έχουν απαλλοτριωθεί έως σήμερα 70 ακίνητα και ένα ακόμη βρίσκεται στο τελικό στάδιο απαλλοτρίωσης. Εκκρεμούν 19 ακίνητα προς απαλλοτρίωση. Οι απαλλοτριώσεις των ακινήτων έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις φάσεις και η Εφορεία προωθεί ταυτόχρονα και κατά περίπτωση και τις τρείς φάσεις.

Υπάρχουν ακόμη 11 κτίρια σε απαλλοτριωμένα ακίνητα που δεν έχουν κατεδαφιστεί. Ο Δήμος Πατρέων εξετάζει θετικά το αίτημα της Εφορείας να αναλάβει την δαπάνη κατεδάφισης οκτώ από αυτά τα κτίρια.

Το Ρωμαϊκό Στάδιο Πατρών βρίσκεται δυτικά του Ωδείου και σε χαμηλότερο άνδηρο, στο κέντρο της σύγχρονης πόλης. Κατασκευάστηκε τον 1ο αι. μ. Χ. και δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Το μνημείο είναι το αναφερόμενο από τον περιηγητή του 2ου αι. μ. Χ., Παυσανία, στο οποίο ελάμβαναν χώρα διάφορες εκδηλώσεις, όχι μόνον θεατρικοί, ίσως και μουσικοί, καθώς και αγώνες μονομάχων.

Άρχισε να αποκαλύπτεται στο πλαίσιο σωστικών ανασκαφών το 1973. Σήμερα είναι ορατό τμήμα της ανατολικής μακράς πλευράς του.

Ο χώρος όμως δεν είναι επισκέψιμος λόγω των στατικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι τοιχοποιίες, τόσο λόγω της ερειπιώδους κατάστασης διατήρησης του μνημείου, όσο και λόγω του ακατάλληλου εδάφους θεμελίωσης αλλά και της έλλειψης διόδων απορροής ομβρίων, επαυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσής του.

Για τους παραπάνω λόγους η πολιτικός μηχανικός της Εφορείας Μαριλενα Μεντζίνη είχε από ετών εκπονήσει μελέτη δομικής αποκατάστασης της ανεσκαμμένης ανατολικής μακράς πλευράς του μνημείου, που εγκρίθηκε κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ.