ΠΑΤΡΑ: Διεύρυνση της ενότητας «Βήμα Νέων Καλλιτεχνών» – Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου

Η διεύρυνση της ενότητας «Βήμα Νέων Καλλιτεχνών» , με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή νέων δημιουργών και σχημάτων από τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και όλη την επικράτεια, προκειμένου να παρουσιάσουν τις μουσικές τους δημιουργίες, αποτελεί έναν από του φετινούς στόχους τους Πολιτιστικού Οργανισμού, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας για το 2019.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω της αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@patrasculture.gr, συνοδευόμενη από σχετικό ηχητικό υλικό.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από Γνωμοδοτική Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μουσικούς/καλλιτέχνες με επικεφαλής τον καλλιτέχνη Βασίλη Λέκκα.