Σε θολά νερά η εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής

advertisement

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής αποτέλεσε για πολλά χρόνια κεντρικό αίτημα διεκδίκησης του Κλάδου των εκπαιδευτικών. Με το Ν.4521/2018 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο, σταδιακά εντός τριετίας.

Αυτή ήταν μια σημαντική επιτυχία του συνδικαλιστικού κινήματος, έπειτα από μια μεγάλη σειρά κινητοποιήσεων και αγώνων για την υποχρεωτική φοίτηση όλων των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών.

H άμεση και καθολική εφαρμογή της, ωστόσο, σε όλα τα Νηπιαγωγεία της επικράτειας, ώστε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας να τύχουν ενιαίας μεταχείρισης δεν υλοποιήθηκε και φαίνεται να κολλάει σε θολά νερά.

Για τη σχολική χρονιά που διανύουμε η δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε 184 από τους 325 Δήμους της χώρας. Πρόκειται για μικρούς κυρίως Δήμους, που όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας φοιτούσαν και τα προηγούμενα χρόνια στο Νηπιαγωγείο, αφού σε αυτούς τους Δήμους υπήρχε επάρκεια αιθουσών.

Ανάμεσα στους Δήμους που δεν έχει γίνει εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων είναι και ο Δήμος Πατρέων. Η άμεση εφαρμογή της εδώ φαίνεται να είναι προβληματική, εφόσον δεν έχει ληφθεί μέχρι τώρα μέριμνα βελτίωσης των σχολικών χώρων και των υλικοτεχνικών υποδομών.

Από τον Απρίλιο του 2018 που συνεδρίασε πρώτη φορά η τριμελής επιτροπή που προβλέπει ο Νόμος (Διευθυντής Εκπαίδευσης, Δήμαρχος και Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών) μέχρι το Νοέμβριο του 2018, που συνεδρίασε και πάλι, το μόνο νέο στοιχείο για τη λειτουργία της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Δήμο Πατρέων και τη βελτίωση της στέγασης των νηπίων είναι η διάθεση δύο προκάτ αιθουσών (για τα Νηπιαγωγεία: 23ο Πατρών και Σαραβαλίου) και αυτό με αμφιβολία ως προς το χρόνο παράδοσής τους και λειτουργίας τους.

Τα προβλήματα με την άμεση εφαρμογή του Νόμου για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής στην Πάτρα έχουν να κάνουν κυρίως με τα εξής:

Ενδέχεται να υπάρξουν μετακινήσεις μαθητών σε Νηπιαγωγεία αρκετά μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Ενδέχεται να δημιουργηθούν υπερπληθή τμήματα στα Νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται το αίτημα για ποιοτική παιδεία και για 15 μαθητές ανά τμήμα, που είναι θέση του Κλάδου των εκπαιδευτικών.
H βελτίωση του στεγαστικού προβλήματος φαίνεται να αντιμετωπίζεται με προκάτ αίθουσες, αντί της εξασφάλισης και ανέγερσης νέων και ασφαλών κτιρίων.
Δε φαίνεται να υπάρχει μέριμνα για τα παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά επιθυμούν να φοιτήσουν στο δημόσιο Νηπιαγωγείο. Στόχος της πολιτείας πρέπει να είναι η φοίτησή τους σε δημόσια σχολεία με παροχή ποιοτικής παιδείας.
Δε διαφαίνεται λύση (έστω μακροπρόθεσμη) για τα 27 μισθωμένα Νηπιαγωγεία (30% των Νηπιαγωγείων του Δήμου Πατρέων), τα οποία είναι ακατάλληλα για φοίτηση μαθητών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολογίζεται σε αυτές τις αίθουσες φοίτηση περισσοτέρων των 20 μαθητών.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4521/2018, με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της δίχρονης και υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης από το επόμενο σχολικό έτος. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει εξασφάλιση επάρκειας υποδομών, καθώς και στελέχωσης με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα ώστε να εξασφαλιστούν: ο απαιτούμενος αριθμός μόνιμων νηπιαγωγών, οι αναγκαίες αίθουσες Νηπιαγωγείων, ο απαιτούμενος αριθμός καθαριστριών, η ενίσχυση των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των Νηπιαγωγείων, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων, οι συνθήκες μεταφοράς μαθητών και ό, τι άλλο αναγκαίο απαιτείται, προκειμένου άμεσα να τύχει καθολικής εφαρμογής ο θεσμός της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής. Αν τούτο δε συμβεί είναι ενδεχόμενο να γίνεται πάλι λόγος για ακόμη μία «μεταρρύθμιση που δεν έγινε» και την οποία χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.

 

Του Τάσου Σταυρογιαννόπουλου, προέδρου Συλλόγου Δ/Ν Πάτρας Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας