Πάτρα 2019-Το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πλευρό των “Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων”


Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες Πάτρα 2019.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Φώτης Κουβέλης και οι Γ.Γ του
Υπουργείου κκ Διονύσης Τεμπονέρας και Χρήστος Λαμπρίδης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 κ. Φώτης Σαραντόπουλος, ο Project Manager των Αγώνων κ. Νάσος Νασόπουλος καθώς και στελέχη της Ομάδας Έργου των Αγώνων.
Έγινε αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση για το περιεχόμενο και την προετοιμασία των Αγώνων με βάση τα στοιχεία του Master Plan που έχει εκπονηθεί, καθώς και τα σημεία εμπλοκής του Υπουργείου και των υπηρεσιών του, δεδομένου του χαρακτήρα της διοργάνωσης με αθλήματα παράκτια και θαλάσσης. Η σύσκεψη διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, πιστοποιήθηκε η βούληση για απόλυτη συνδρομή και συνεργασία εκ μέρους του Υπουργείου και των υπηρεσιών του και οργανώθηκαν τα συγκεκριμένα βήματα για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Σαραντόπουλος, ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και δέχτηκε τις ευχές και την βεβαιότητα εκ μέρους
του Υπουργού κ. Κουβέλη, για την επιτυχία των 2ων Μεσογειακών Παράκτιων
Αγώνων Πάτρα 2019