Εικόνα κατάρρευσης του αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού

Με επιστολή τους οι εργαζόμενοι του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού χτυπούν ηχηρό «καμπανάκι» κινδύνου για το αρδευτικό έργο. Όπως αναφέρουν, στο αντλιοστάσιο Ε2 Επιταλίου από τις 5 κεντρικές αντλίες λειτουργεί μόνο μία Κεντρική Αντλία, στο Γ2+3 Καβουρίου από τις κεντρικές αντλίες λειτουργεί μόνο η μια, συνεπώς ελλοχεύει κίνδυνος να καταρρεύσουν, λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους και της ελλιπούς συντήρησής τους.
Οι επιπτώσεις από μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά και για την πόλη του Πύργου, που είναι εξαιρετικά πιθανό, να πληγεί από επικείμενες πλημμύρες. Εντονότερος καθίσταται ο κίνδυνος, αν συνεκτιμηθεί ότι όλα τα αρδευτικά αντλιοστάσια έχουν καμένους κινητήρες ή διαλυμένες αντλίες και χρήζουν άμεσης επισκευής.
Ενώ επιβάλλονται δυσβάσταχτα τέλη χρήσης του νερού στους αγρότες, συνέπεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, το έργο παραμένει δίχως συντήρηση και τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία του.
Παράλληλα οι 40 εργαζόμενοι του ΓΟΕΒ παραμένουν απλήρωτοι από τον Αύγουστο, περνώντας ακόμη και τις εορτές σε κλίμα στερήσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει για:
• την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού;
• την άμεση συντήρηση του αρδευτικού δικτύου;
• τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της χώρας με ευθύνη του κράτους κεντρικά;

Ο βουλευτής
Νίκος Καραθανασόπουλος