Μπλοκάκια: Αναμένονται οδηγίες από την ΑΑΔΕ μετά την απόφαση για την αλλαγή επαγγέλματος


Τον δρόμο για να απαλλαγούν από το άχθος του Τέλους Επιτηδεύματος –και αναδρομικά- ανοίγει το Συμβούλιο της Επικρατείας για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που, και λόγω της κρίσης, επέλεξαν (ή αναγκάστηκαν) να αλλάξουν επαγγελματικό αντικείμενο.

Με απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας είχε λάβει πενταετή απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος κατά την πρώτη 5ετία από την έναρξη επαγγέλματος, δικαιούται και πάλι την απαλλαγή για άλλα πέντε χρόνια, εφόσον δηλώσει διακοπή εργασιών στην εφορία και κάνει νέα έναρξη σε άλλο επάγγελμα.
Σύμφωνα με το ΣτΕ, «ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην όμως σε επάγγελμα διαφορετικό του ενεστώτος επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους».

Με άλλα λόγια, αν κάποιος είχε απαλλαγεί ως νέος σύμβουλος επιχειρήσεων από το Τέλος Επιτηδεύματος, αλλά εν συνεχεία διέκοψε την δραστηριότητα αυτή και ξεκίνησε νέα –όπως πχ φοροτεχνικός ή δικηγόρος κλπ- δικαιούται εκ νέου την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος για την προσεχή 5ετία.

Ωστόσο η πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης εδώ και χρόνια ήταν διαφορετική, καθώς αντιμετώπιζε τον ελεύθερο επαγγελματία ως «παλαιό» υπόχρεο, επιβάλλοντας Τέλος Επιτηδεύματος ακόμα και μετά την αλλαγή στην δραστηριότητά του. Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1223/2011 όριζε ότι «όσον αφορά την εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων κατά τα πέντε πρώτα έτη από την πρώτη τους έναρξη, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν και άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται».

Μετά την απόφαση του ΣτΕ όμως πρέπει να αναμένονται νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ, για την αμφισβήτηση και διαγραφή του Τέλους Επιτηδεύματος που βεβαιώνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ή και για τυχόν αιτήματα επιστροφής Τέλους Επιτηδεύματος που έχει καταβληθεί από υπόχρεους που άλλαξαν στο πρόσφατο παρελθόν αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητος.