Πάτρα:Ερχεται η ΔΕΜΑ για τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες

Ενα κρίσιμο επταήμερο είναι μπροστά για την Πάτρα και τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς θα επισκεφθεί την πόλη κλιμάκιο της ΔΕΜΑ στα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, προκειμένου να ελέγξει την πρόοδο της προετοιμασίας για τη φιλοξενία των Αγώνων το ερχόμενο καλοκαίρι.
Οι συζητήσεις για τις καθυστερήσεις στην προετοιμασία ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς τα στελέχη της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων θα έλθουν στην Πάτρα για να κρίνουν και να αξιολογήσουν με βάση αυτά που κάνουμε ή προετοιμαζόμαστε να κάνουμε (και όχι αυτά που λέμε).
Σε αυτό το κλίμα θα κυλήσουν οι μήνες που απομένουν μέχρι και την παραμονή των Παράκτιων.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από άλλες διοργανώσεις, τα στελέχη της ΔΕΜΑ θα έλθουν για να εξετάσουν το μάστερ πλαν, το οποίο εκπονήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Το μάστερ πλαν αποτελεί το εγχειρίδιο τέλεσης των παράκτιων και όχι ένα «ευχολόγιο», καθώς στα επιμέρους κεφάλαιά του αναπτύσσονται όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες (αθλητικοί χώροι, αγωνιστικό πρόγραμμα, φιλοξενία, τελετές, μεταφορές, στελέχωση, θέματα Τύπου κ.ά.) που αφορούν στους Αγώνες και υπακούουν στις προδιαγραφές που θέτει η ΔΕΜΑ.