Νέο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, σήμερα-Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Áðïãåõìáôéíü êÜëåóìá óå óõëëáëçôÞñéï åíÜíôéá óôçí óõìöùíßá ðïõ ðñïùèåß ç êõâÝñíçóç ãéá ôçí ïíïìáóßá ôùí Óêïðßùí,ðáñÜëëçëá ìå ôçí óõæÞôçóç ðïõ äéåîÜãåôáé ìÝóá óôçí âïõëÞ, ÓÜââáôï 16 Éïõíßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ)

Σε νέο συλλαλητήριο για την Μακεδονία ανήμερα της ψήφισης της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή καλεί η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Με ανάρτησή της στο Facebook η επιτροπή απευθύνει «πανεθνική πρόσκληση» σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, στην πλατεία Συντάγματος.

Η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα το βράδυ, ενδεχομένως και μετά τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα η επιτροπή ζητά την Τετάρτη και την Πέμπτη να μείνουν κλειστές επιχειρήσεις και σχολεία, να αναρτηθεί μεσίστια η ελληνική σημαία σε κάθε σπίτι και να χτυπούν πένθιμα οι καμπάνες των εκκλησιών.

Η επιτροπή χαρακτηρίζει «επαίσχυντη» και υποστηρίζει πως συνιστά «παράδοση απρόδοτων εθνικών αξιών σε αλλόφυλους».

advertisement