ΑΙΓΙΟ: Ολοκληρώνεται, σήμερα, η διανομή αγαθών σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ,

Σήμερα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή (8.30π.μ. μέχρι 2μ.μ.) η διανομή αγαθών σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Αιγιάλειας. Ο χώρος παράδοσης των τροφίμων θα είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου, με τους δημότες να πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους και να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο και εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Ο καθένας από τους 2.000 περίπου δικαιούχους, θα πρέπει να πηγαίνει εκεί τη μέρα που αναφέρεται στο γραπτό ενημερωτικό μήνυμα που έχει λάβει, ενώ για παραλαβή από άτομο εκτός αυτού απαιτείται εξουσιοδότηση.