Στα 12 ευρώ το μήνα από 35 που ήταν πέρυσι μειώνεται το ΕΚΑΣ

Στα 12 ευρώ το μήνα από 35 που ήταν πέρυσι μειώνεται το ΕΚΑΣ το 2019, τελευταία χρονιά χορήγησής του. Τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του 2019 μένουν ίδια με το 2018. Δηλαδή για το ΕΚΑΣ του 2019 ελέγχονται τα εισοδήματα του 2017 και το ύψος της σύνταξης του Ιουνίου 2018, όπως προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση. Το κονδύλι για το ΕΚΑΣ του 2019 είναι μόλις 33 εκατ. ευρώ.

Από αυτούς η μεγάλη πλειοψηφία θα λάβουν τα 12 ευρώ μηνιαίως. Η κυβέρνηση για να περιορίσει την απώλεια χορήγησε πενιχρά αντισταθμιστικά οφέλη σε όσους στερούνται από το 2016 το ΕΚΑΣ. Έτσι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη ενώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ισόποση με το ΕΚΑΣ δικαιούνται οι σύζυγοι με το μικρότερο εισόδημα, αν χάνουν και οι δυο στο ζευγάρι το ΕΚΑΣ όπως και οι ανάπηροι από 80% και άνω. Οι «χαμένοι» του ΕΚΑΣ αναμένεται να ωφεληθούν και από τα αντίμετρα που εξαγγέλθηκαν για το 2019 όπως είναι η επιδότηση ενοικίου.

Με τον νόμο 3863 του 2010 το ΕΚΑΣ χαρακτηρίστηκε προνοιακή παροχή και μπήκε από την πρώτη διαπραγμάτευση στο στόχαστρο των δανειστών οι οποίοι απαίτησαν τη σταδιακή κατάργησή του έως και το 2019 γιατί όπως υποστήριζαν δημιουργούσε στρεβλώσεις στο σύστημα και λειτουργούσε ως αντικίνητρο ασφάλισης.

Για την καταβολή του επιδόματος οι συνταξιούχοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται τον φετινό Ιούνιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.