«Ψαλιδίζονται» τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων


Διπλό «xτύπημα» αναμένει τους αποστράτους και άλλους δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων, που τον Δεκέμβριο εισέπραξαν τα αναδρομικά, για τις κρατήσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια.

«Στον αέρα» βρίσκονται πλέον οι -προ ολίγων ημερών μόλις- διαβεβαιώσεις του ΥΕΘΑ (επί υπουργίας Πάνου Καμμένου) ότι θα γίνει έρευνα για τα λάθη που διαπιστώνουν οι απόστρατοι στα ποσά που εισέπραξαν. Οι διαβεβαιώσεις του υπουργείου Άμυνας μάλιστα είχαν δοθεί, παρά τις πύρινες ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας (την παραμονή των Χριστουγέννων) με τις οποίες επέκρινε όσους υποστήριζαν τα «περί δήθεν λάθους επιστροφής αναδρομικών ποσών σε απόστρατους και συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων» που «προσπαθούν ματαίως να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι των ειδικών μισθολογίων μένουν στο έλεος του υπουργείου Εργασίας που ισχυρίζεται πως κανένα λάθος δεν έχει γίνει, παρότι αρνείται πεισματικά να αποδώσει αναλυτικά ατομικό λογαριασμό για το πώς υπολογίστηκαν τα αναδρομικά που εισέπραξε ο καθένας εξ αυτών.

Παράλληλα δημοσιευθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η απόφαση της ΑΑΔΕ που ορίζει, σύμφωνα με όσα προέβλεπε ο νόμος 4582/2018 με τον οποίο δόθηκαν τα αναδρομικά, ότι οι δικαιούχοι θα πληρώσουν και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2,2%-10% για τα ποσά που τους καταβλήθηκαν. Τα ποσά θα αποσταλούν από τα ασφαλιστικά Ταμεία και τις υπηρεσίες μισθοδοσίας των δικαιούχων έως τις 28 Φεβρουαρίου, ώστε να εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο Ε1 που θα υποβάλουν μετά τον Μάρτιο.

Και ενώ τους παρακρατήθηκαν ήδη φόρος 20% και ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να οφείλεται επιπλέον φόρος, κατά την εκκαθάριση θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες επιβαρύνσεις, αφού η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2,2% – 10%) θα επιβληθεί στο συνολικό φορολογητέο ποσό και όχι στο «καθαρό» που εισέπραξαν.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός με εισόδημα 20.000 ευρώ που έλαβε 800 ευρώ «καθαρά», θα δει στο Ε1 ως «με ειδικό τρόπο φορολογούμενα» 1.000 ευρώ (μαζί με τα 200 ευρώ που του αφαιρέθηκαν με παρακράτηση 20%). Για το ποσόν αυτό θα πληρώσει και εισφορά αλληλεγγύης 5% ή 50 ευρώ επιπλέον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται τα εξής:

1) Επί των «καθαρών» ποσών των αναδρομικών (των ποσών που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αναλογουσών ασφαλιστικών και υγειονομικών κρατήσεων) παρακρατείται φόρος εισοδήματος 20%, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

2) «Ως χρόνος κτήσης» του ποσού των αναδρομικών «θεωρείται το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013». Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά δεν επιμερίζονται στα προηγούμενα έτη στα οποία αφορούσαν οι επίδικες απαιτήσεις, αλλά οι δικαιούχοι των αναδρομικών θα κληθούν να τα δηλώσουν εφάπαξ στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος, για τα εισοδήματα του 2018.

3) Τα συνολικά φορολογητέα αναδρομικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ο φόρος 20% που αφαιρέθηκε πριν τους καταβληθούν, θα προσυμπληρωθούν από την Α.Α.Δ.Ε. στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 όπου αναγράφονται τα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα. Ως εκ τούτου, τα ποσά αυτά δεν θα προστεθούν στα τακτικά φορολογητέα εισοδήματα των δικαιούχων και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος, καθώς δεν θα φορολογηθούν εκ νέου με βάση την κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

4) Ωστόσο, τα συνολικά φορολογητέα αναδρομικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που δεν εισπράττονται καν από τους δικαιούχους λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, δεν απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Δηλαδή, στα ποσά αυτά θα επιβληθεί, τελικά, ειδική εισφορά με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα συνολικά εισοδήματα του δικαιούχου, από όλες τις πηγές, υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Στην απόφαση του κ. Πιτσιλή αναφέρεται, ειδικότερα, ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων θα αποτυπώνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων, με τον κωδικό 47 που αντιστοιχεί σε εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα τα οποία δεν εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως γνωστόν, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (στην πηγή) ή έχουν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.

Ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνει και το 2019 με βάση την ακόλουθη κλίμακα συντελεστών:

-0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,
-2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
-5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
-6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
-7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
-9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και
-10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.