Εκπαιδευτικοί : Κερδισμένοι και χαμένοι από τα νέα κριτήρια προσλήψεων

Δώδεκα χρόνια προϋπηρεσία κατ’ ανώτατο όριο δίνουν με βεβαιότητα σε έναν εκπαιδευτικό μία μόνιμη θέση στα σχολεία της χώρας σήμερα και επιπλέον η κατοχή πτυχίου με άριστα, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Ετσι, με έως 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο «βαθμολογούνται» οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε θέσεις αναπληρωτών και με έως 120 μονάδες αν έχουν όλους τους ακαδημαϊκούς τίτλους που απαιτούνται. Βέβαια στη θέση του να κατέχουν όλα τα παραπάνω δεν βρίσκονται πολλοί από τους 100.000 εκπαιδευτικούς που διεκδικούν ετησίως μία θέση στην ανώτατη εκπαίδευση, οπότε οι μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών από την επόμενη σχολική χρονιά στην ειδική αγωγή, με 4.500 άτομα, θα ξεκινήσουν με έναν συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων. Οποιος έχει τις περισσότερες μονάδες από τα δύο αυτά κριτήρια (προϋπηρεσία και προσόντα) θα προηγηθεί στις προσλήψεις.

Προβάδισμα η προϋπηρεσία

Οι εμπνευστές του νέου συστήματος ωστόσο «κλείνουν το μάτι» στους εκπαιδευτικούς που έχουν μεγάλη προϋπηρεσία στα σχολεία ως σήμερα, καθώς το κριτήριο αυτό είναι προφανές ότι έχει ελαφρύ προβάδισμα. Και αυτό γιατί είναι πολύ περισσότεροι οι εκπαιδευτικοί που έχουν πολλούς μήνες στην εκπαίδευση από εκείνους που έχουν όλους τους τίτλους που απαιτούνται για να είναι επιλέξιμοι. Γεγονός παραμένει ότι οι ακαδημαϊκοί τίτλοι και τα τυπικά προσόντα ενός εκπαιδευτικού, εφόσον συνδυάζονται με παιδαγωγική κατάρτιση, είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια εκπαίδευση με ποιότητα, η οποία θα έχει στο κέντρο της όχι την «τακτοποίηση» των εκπαιδευτικών, αλλά τα συμφέροντα των μαθητών τους. Να θυμίσουμε άλλωστε εδώ ότι στο περίφημο φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ενώ το σύστημα βασίζεται σε ικανούς δασκάλους και καθηγητές που έχουν και την ευθύνη συνδιαμόρφωσης του σχολικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα ήδη ανακοινώθηκαν για τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, έως 120 μόρια παίρνουν οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία (μία μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, 120 μονάδες) και μέχρι 120 μόρια το ανώτατο αν έχουν όλους τους τίτλους που απαιτείται κατ’ ανώτατο όριο (διδακτορικό δίπλωμα 40 μονάδες, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 20 μονάδες, δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 7 μονάδες, δεύτερο πτυχίο 16 μονάδες, ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό του, γνώση μιας ξένης γλώσσας ως 8 μονάδες για άριστη γνώση, κ.ά.).

Κοινωνικά κριτήρια

Στο σύστημα προβλέπονται και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία όμως δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί και μπορεί τελικά να ανατρέψουν την ισορροπία μεταξύ προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών τίτλων: το κριτήριο των τέκνων (χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός τους) και η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου. Τα μόρια στις κατηγορίες αυτές θα προκύψουν από τη διαβούλευση που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα.

Τα παραπάνω βέβαια, που τολμηρά ανοίγουν την «πόρτα» και στο κριτήριο των προσόντων των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι οδηγούν σε «ψυχρές σχέσεις» του υπουργείου Παιδείας με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι οποίες δεν θέλουν μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ενώ θεωρούν ότι αρκεί για την πρόσληψη ένας απλός προπτυχιακός τίτλος.

Στα παραπάνω, όπως είναι γνωστό εδώ και μήνες, δεν προβλέπεται γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο θα έχει στη διάθεσή του περιορισμένη προθεσμία έξι-επτά μηνών για να ελέγξει τις χιλιάδες τίτλων σπουδών και τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας των χιλιάδων εκπαιδευτικών που θα αιτηθούν πρόσληψη. Η προκήρυξη προσλήψεων θα γίνεται κάθε δύο χρόνια, ενώ συντάσσεται ενιαίος πίνακας που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μόνιμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας όσων εκπαιδευτικών δεν τη διαθέτουν.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών θα κατατεθούν τον Ιανουάριο για τις 4.500 θέσεις που θα προκηρυχθούν για την ειδική αγωγή και την άνοιξη του 2019 θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για τις υπόλοιπες 10.500 θέσεις στη γενική εκπαίδευση.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Α. Ακαδημαϊκά προσόντα (ανώτατο συνολικό όριο 120 μονάδες)

– Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
– Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες.
– Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες.
– Βαθμός του πτυχίου: έως 21 μονάδες. Για πτυχία με «Καλώς»: 7 μονάδες. Με «Λίαν καλώς»: 14 μονάδες. Με «Αριστα»: 21 μονάδες.
– Γνώση μιας ξένης γλώσσας. Αριστη γνώση: 8 μονάδες. Πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες. Καλή γνώση: 4 μονάδες.
Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Α’ επιπέδου: 4 μονάδες.
– Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από ΑΕΙ διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες.
Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία (ανώτατο συνολικό όριο 120 μονάδες)
– Μία μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες 120 μονάδες.
Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι οι 120 μονάδες.
Γ. Κοινωνικά κριτήρια (οι μονάδες θα προκύψουν από τη διαβούλευση)
– Αριθμός τέκνων.
– Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου.

advertisement