Στις Βρυξέλλες o Τσίπρας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Brexit και Μεταναστευτικό στην ατζέντα

advertisement
Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βασικά ζητήματα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), τις εξελίξεις για το Brexit, το μεταναστευτικό και τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί στο ζήτημα του Brexit, και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρει πως  η συμφωνία αποχώρησης   αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη ισορροπία και ότι δεν υφίστανται περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης.  Σύμφωνα πληροφορίες, θα αναφέρει πως η χώρα μας υποστηρίζει την ολοκλήρωση της ευρωζώνης με θεσμούς που θα υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία και υποστηρίζει τις προτάσεις για ισχυρό πρΰπολογισμό της ευρωζώνης με σταθεροποιητική λειτουργία.
Ως προς το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής συλλογικής λύσης απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού/προσφυσικού ζητήματος, στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Όλες οι προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες και αποτελούν δέσμη μέτρων. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στο δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών μελών.
Σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, η χρηματοδότηση των νέων πολιτικών όπως η έρευνα και η καινοτομία, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε., της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαΐκού οικοδομήματος. Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέοι ευρωπαΐκοί ίδιοι πόροι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Ε.Ε.
Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου εντός της θητείας της παρούσας Ευρ. Επιτροπής.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου

15:00 -19:00 Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

19:30-22:30 Δείπνο Εργασίας ηγετών

22:30 Συζήτηση για το ζήτημα του Brexit

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου

10:00-12:30 Δεύτερη ημέρα Συνόδου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

13:00-15:30 Γεύμα Εργασίας ηγετών με θέμα τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης