ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ: Δημοπράτηση σημαντικών έργων σε Λεόντιο, Βετέικα και Ίσωμα

Τη δημοπράτηση δύο σημαντικών και αναγκαίων έργων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερυμάνθου στην τελευταία της συνεδρίαση.
Πρόκειται για την κατασκευή του δρόμου Λεόντιο – Βετέικα συνολικού προϋπολογισμού 643.400€, καθώς και την εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν στον Δήμο περί τα τέλη του 2016 με προϋπολογισμό 530.000€. Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Σε ότι αφορά το πρώτο έργο θα γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευής τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης σε οδικό τμήμα 1,5 χιλιομέτρου εντός των ορίων της Τ.Κ. Λεοντίου.
Σχετικά με το δεύτερο έργο και σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις μικρότερης κλίμακας, σε ορεινές Κοινότητες του Δήμου και αναφέρονται σε μικρά τεχνικά έργα αποκατάστασης και επισκευής Δημοτικών και αγροτικών δρόμων, όπως και συντηρήσεις αυτών.
Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή ενέκρινε και τους όρους δημοπράτησης των έργων που θα γίνουν με Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Η ανάρτηση της Πρόσκλησης και των όρων του Διαγωνισμού θα γίνουν εντός των προσεχών ημερών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ο πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή νέου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ισώματος (πρώην κτίριο Αστυνομίας), εμβαδού 172,82τ.μ. που χρηματοδοτείται από το ΤΑΣ (58.968€) και Δημοτικούς πόρους (145.576€) και θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Βοήθεια στο Σπίτι, κ.ά.)