Θα υπερισχύσει η νομιμότητα στις ανασκαφές της Αρχαίας Ελίκης;

Στη συνεχιζόμενη αδράνεια του Υπουργείου Πολιτισμού όσον αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) προκειμένου να συνεχιστούν οι ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη αναφέρεται με ερώτησή του ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας και Αν. Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.
Και δεύτερη νέα έκθεση του ΣΕΕΔΔ επισημαίνει τη συνεχιζόμενη παράβαση της νόμιμης διαδικασίας από τις υπεύθυνες για τον χειρισμό του θέματος αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό ερωτάται η αρμόδια Υπουργός εάν θα υπάρξει συμμόρφωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου και με τη νέα έκθεση του ΣΕΕΔΔ και να τηρηθεί επιτέλους η νομιμότητα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
Θέμα: Θα υπερισχύσει η νομιμότητα στις ανασκαφές της Αρχαίας Ελίκης;

Με την υπ’ αριθμ 5388/04.05.2017 ερώτησή μου προς την τότε Υπουργό Πολιτισμού κ. Κονιόρδου που συζητήθηκε ως επίκαιρη στις 31 Ιουλίου του ίδιου έτους έθεσα το θέμα της καθυστέρηση έναρξης των ανασκαφών στην Αρχαία Ελίκη παρά την απόφαση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) το 2016 που επισήμανε ότι η εν λόγω διακοπή στερείται κάθε νόμιμης αιτιολογίας. Το ΣΕΕΔΔ ζητούσε τότε από το Υπουργείο Πολιτισμού να συμμορφωθεί με το πόρισμα του ελέγχου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ανασκαφές δεδομένης της σημασίας της αρχαιολογικής έρευνας για την τοπική κοινωνία, τη χώρα αλλά και το διεθνές περιβάλλον.
Η άδεια όμως δεν δόθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και το ΣΕΕΔΔ επανήλθε με νέα έκθεση τον Ιούνιο του 2018. Σε αυτήν αφενός επισημαίνει τη συνεχιζόμενη παράβαση της νόμιμης διαδικασίας από τις υπεύθυνες για τον χειρισμό του θέματος αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας – ΕΦΑ Αχαΐας και Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων – ΔΙΠΚΑ) αφετέρου δε τονίζει ότι παρήλθε άπρακτη και η ερευνητική περίοδος 2018 που είχε οριστεί για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 2018. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΕΔΔ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (ΕΦ.Α), με σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει αιτηθεί τροποποίηση της με αριθμό ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/29138/181/14-8-2015 Υπουργικής Απόφασης, ώστε η έρευνα να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Επειδή η Αρχαία Ελίκη έχει αποκτήσει δεσπόζουσα σημασία στην αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιάλειας αλλά και ολόκληρης της Αχαΐας
Επειδή κάθε ανασκαφική περίοδος που περνάει και το έργο παραμένει σε αδράνεια λειτουργεί επιβαρυντικά προς τις ίδιες τις ανασκαφές, το διδακτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο των φορέων (Πανεπιστήμιο Πατρών, Εταιρεία Φίλων της Αρχαίας Ελίκης) και τον τόπο
Επειδή είναι υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών και εκ των ων ουκ άνευ η τήρηση της νομιμότητας στη Δημόσια Διοίκηση
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους φορείς το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (ΕΦ.Α) που ζητεί τροποποίηση της ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/29138/181/14-8-2015 Υπουργικής Απόφασης; Επίσης, τους γνωστοποιήθηκε η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού; Εάν όχι, για ποιους λόγους;
Για ποιους λόγους έχει υπάρξει καθυστέρηση μέχρι σήμερα στη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου και με τη νέα έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που γνωστοποιήθηκε στο ΥΠΠΟΑ τον Ιούνιο του 2018;
Τηρείται η νομιμότητα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας; Εάν ναι, για ποιο λόγο δεν έχετε ακόμη προβεί στις ενέργειες που προτείνονται και από τις δύο Εκθέσεις Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας και να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό το έργο της επιστημονικής ομάδας, όπως προτείνεται σχετικά και από τις δύο Εκθέσεις Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας