ΠΑΤΡΑ: Σήμερα, οι εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας τα τελευταία  δύο χρόνια. Επίσης, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus, προσφέρει το μάθημα ελληνικής γλώσσας και το μάθημα ελληνικού πολιτισμού στους διεθνείς φοιτητές του προγράμματος. Το Εργαστήριο οργανώνει από τον Οκτώβριο τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και προετοιμασίας για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Οι εξετάσεις για επαγγελματικούς σκοπούς, θα λάβουν χώρα σήμερα 18 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις γίνονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://greeklab.upatras.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο greeklab@upatras.gr, τηλέφωνο 2610-969691.

advertisement