Παρατείνεται για ακόμα ένα χρόνο ο νόμος Παρασκευόπουλου

Νέα δωδεκάμηνη παράταση στον νόμο Παρασκευόπουλου για την υπο όρους αποφυλάκιση κρατουμένων προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή.

Η ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα προβλέπει σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση:

«Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4489/2017 που αφορούν έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 28.8.2019 (αντί μέχρι 28.8.2018 που ισχύει) η προθεσμία απόκτησης από τους κρατουμένους που εκτίουν συγκεκριμένες ποινές, καθώς και τους κρατούμενους που εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, για τη χορήγηση της υπο όρο απόλυσης αυτών».

Επιπρόσθετα με την ίδια τροπολογία επιχειρείται να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις χρήσης πλαστών δικαιολογητικών αναπηρίας όπως συνέβη με τον κ. Αριστείδη Φλώρο της Energa.

Ειδικότερα, «τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 110Α του Ποινικού Κ¨ωδικα σχετικά με την απόλυση των κρατουμένων υπο όρους και μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστικό συμβούλιο που χορήγησε την υπο όρο απόλυση, να την ανακαλέσει οποτεδήποτε, σε περίπτωση που η απόλυση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία ή πλαστό έγγραφο. Για την κρίση του δικαστικού συμβουλίου δεν απαιτείται προηγούμενη καταδίκη ορισμένου προσώπου ή άσκηση ποινικής δίωξης. Η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις υπο όρο απολύσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά τη δημοσίευση του υπο ψήφιση σχεδίου νόμου».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η επέκταση των «αποσυμφορητικών διατάξεων» έρχεται να αντιμετωπίσει την προβληματική κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας καθώς ο αριθμός κρατουμένων την 1.9.2018 ήταν συνολικά 10.250 ενώ οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 9.935.

Δείτε την τροπολογία εδώ