Να εγκρίνεται τη λειτουργία και των άλλων τμημάτων στα Γυμνάσια


Κύριε Υπουργέ,

 

Με την παρούσα σας μεταφέρουμε την πικρία και απογοήτευση γονέων και μαθητών των Γυμνασίων-Λ.Τ. Χαλανδρίτσας και Φαρρών του Δήμου μας, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ.132991/Δ2/06-08-2018 απόφασή σας που αναφέρεται στην «κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων  ομάδων μαθημάτων προσανατολισμού».

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 τη λειτουργία ενός μόνο τμήματος στο Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ. Χαλανδρίτσας και δύο στο Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. Φαρρών παραβλέποντας την εισήγηση-πρόταση των σχολείων για την έγκριση έξι συνολικά τμημάτων, τρία για το καθένα εξ αυτών, όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Συνεπεία αυτής της απόφασης οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται από το ένα σχολείο στο άλλο, ανάλογα με το τμήμα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Η μετακίνηση των μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες προϋποθέτει την επιπρόσθετη μίσθωση ταξί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία, ή άλλο μέσο μεταφοράς, για την κάλυψη διαφορετικών διαδρομών σε αποστάσεις χρονικής διάρκειας 15 – 40 λεπτών, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των μαθητών. Είναι δε προφανές ότι εκτός της ταλαιπωρία των παιδιών, συν τις επιπλέον δαπάνες που θα απαιτηθούν για την μετακίνησή τους, η παραπάνω απόφαση θα επηρεάσει και την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων (αναπροσαρμογή ωρολογίου προγράμματος, αλλαγή μαθητικής σύνθεσης από άλλα χωριά, μετακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού από τις όμορες σχολικές μονάδες).

Σημειωτέον ότι τα κοινά μαθήματα των προτεινόμενων τμημάτων προσανατολισμού θα διδάσκονται από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, για δε την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας τους απαιτούνται επιπλέον οκτώ(8) ώρες διδασκαλίας, το κόστος των οποίων σίγουρα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που θα επιβαρυνθεί το δημόσιο για την μεταφορά των μαθητών με ταξί.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας και να εγκρίνεται τη λειτουργία και των άλλων τμημάτων στα Γυμνάσια Λ.Τ. Χαλανδρίτσας και Φαρών σύμφωνα με την σχετική τους εισήγηση και τις υπαρκτές ανάγκες των μαθητών των σχολείων.

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Θάνος Καρπής