Φράγμα Πείρου.Λαθροχειρίες και ψέμματα

Όλο και επανέρχονται το τελευταίο διάστημα οι αναφορές στο Φράγμα. Από πολλούς δημοτικούς και θεσμικούς παράγοντες. Όλες με προεκλογικά ή αντιπολιτευτικά προς τον Δήμο χαρακτηριστικά. Άλλες με την αλήθεια διαστρεβλωμένη, άλλες με την μισή αλήθεια, άλλες με άγνοια και αυταπάτες.

Θα επισημάνουμε: Πρώτον:

 Απουσιάζει η οποιαδήποτε υπεύθυνη ενημέρωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για το σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών, μέχρι την πλήρη αποπεράτωση και πλήρωση του Φράγματος. Μέχρι δηλαδή, το Φράγμα να μπορεί να δώσει νερό για χρήση από τους Δήμους. Γιατί απουσιάζει η ενημέρωση; Ποιοι φοβούνται; Ποιος εκτελεί τις υπολειπόμενες εργασίες; Ο ανάδοχος που για 6 χρόνια το είχε εγκαταλείψει; Πως γεφυρώθηκαν οι διαφορές; Με ποια συμφωνία και ποιο αντάλλαγμα;

Δεύτερο:

 Είναι αλήθεια, ότι η υποχρεωτική περίοδος των δοκιμών και της συντήρησης του έργου θα αρχίσει μετά το πέρας των εργασιών και την πλήρωση του Φράγματος; Αυτά δεν είναι προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή του έργου;

 Τρίτο:

 Διαβάζουμε, ότι τώρα θα ανατεθεί το οδικό έργο της παράκαμψης του Φράγματος. Δεν θα έπρεπε αυτό να ήταν μέρος του συνολικού έργου; Ή μήπως ήταν;

Εν τέλει, πως θα αποτιμηθούν οι ευθύνες για την καθυστέρηση, για την ενδεχόμενη υπέρβαση του κόστους, για τις ψευδείς διαβεβαιώσεις αποπεράτωσης, για την πολιτική εκμετάλλευση και τα πρόσκαιρα οφέλη ή την μετάθεση των ευθυνών και την συσκότιση; Αυτό που απαιτείται αυτή την στιγμή, είναι το αρμόδιο Υπουργείο, να απαντήσει με σαφή και οριστικό τρόπο για όλα αυτά. Για να μην πλέκουν σενάρια διάφοροι σχετικοί και άσχετοι και σκόπιμα τα μπερδεύουν με την λειτουργία του Φράγματος και το ποιος θα το διαχειρισθεί. Δηλαδή, άλλο πράγμα το έργο, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης, οι δοκιμές, η υποχρεωτική συντήρηση, που είναι ευθύνες του αναδόχου, άλλο πράγμα η λειτουργία εκμετάλλευσης του Φράγματος μετά την οριστική παραλαβή του. Απλούστερα δεν μπορούμε να το θέσουμε.

Με την ίδια απλότητα, την απλότητα της πραγματικότητας και της αλήθειας, έπρεπε να το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Φοβούμαστε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Από σκοπιμότητα κυρίως, ενίοτε από άγνοια.

Θα προσπαθήσουμε με πολύ σαφή τρόπο να διατυπώσουμε την θέση της Ανυπότακτης Πολιτείας.

Τι προτείνει η Κυβέρνηση:

 Διαδημοτικός Φορέας διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος, διαχείρισης και διανομής του νερού. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φορέα εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια Ευρώ. Προφανέστατα το κόστος αυτό θα επιβαρύνει την τιμή του νερού στους καταναλωτές. Να σημειωθεί, ότι αυτό είναι μόνο το λειτουργικό κόστος του φορέα. Δεν περιλαμβάνει έργα.

 Τι προτείνουμε εμείς;

Διαδημοτικό Φορέα διαχείρισης του νερού. Καμία σχέση με την ασφάλεια, λειτουργία, συντήρηση του Φράγματος. Τα γειτονικά μας Φράγματα του Μόρνου και του Ευήνου, τα λειτουργεί, τα συντηρεί και τα διαχειρίζεται κρατική Υπηρεσία. Όχι η ΕΥΔΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, το ετήσιο κόστος δεν υπερβαίνει τις 500000 Ευρώ. Κόστος δέκα φορές μικρότερο. Τι λέει η Κυβέρνηση; Αν οι Δήμοι, δεν θέλουν να αναλάβουν την δημιουργία του Φορέα, σαν «προσωρινή» λύση, θα είναι να το διαχειριστεί ο ανάδοχος. Αυτός που εκβιάζοντας καθυστέρησε πάνω από 6 χρόνια. Προτείνει δηλαδή η Κυβέρνηση την «προσωρινή», άρα την οριστική ιδιωτικοποίηση και του έργου και του νερού.

Η πρόταση των τριών Δημάρχων, είναι η πλήρως κρατική διαχείριση και του Φράγματος και του νερού. Δεν την απορρίπτουμε. Θεωρούμε, ότι η δική μας πρόταση, στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζει τον κοινωνικό, κοινωφελή χαρακτήρα του έργου.

Εκτιμούμε την πρόταση μας, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη, βιώσιμη και κοινωνικά επωφελή. Θεωρούμε, ότι δεν είναι δεδομένη, απαιτεί σταθερότητα και αγώνα. Ενάντια στην Κυβέρνηση, ενάντια στην «συνομοταξία των προθύμων».

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία, Χρήστος Πατούχας, επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος