ΠΑΤΡΑ: Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο στις 14 Οκτωβρίου

advertisement

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ενημερώνει τα μέλη του ότι με βάση την από 16/3/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που ελήφθη κατά την 56η συνεδρίασή του οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα διεξαχθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Βάσει των άρθρων 304 παρ. 1, 324 παρ 1, 276 και 314 παρ 1 του Ν. 4512/2018, ο αριθμός των εκλεκτέων μελών ανά όργανο είναι:

Δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο
Προέδρο, Αντιπρόεδρο, έξι (6) τακτικά μελή και ισάριθμα αναπληρωματικά του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Δέκα (10) εκπροσώπους του Ι.Σ. Πατρών στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου &
Τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή