ΠΑΤΡΑ: Δημοπρατείται τον Σεπτέμβριο έργο αποχέτευσης για Παραλία, Ροϊτικα, Βραχνέικα, Μονοδένδρι, Δεμένικα, Οβρυά

advertisement

Δημοπρατείται τον επόμενο μήνα το έργο που θα απαλλάξει αρκετές περιοχές στην περιφέρεια του Δήμου Πατρέων, από τη διατήρηση βόθρων, το άδειασμα των οποίων και κοστίζει και πολλές φορές καθυστερεί, αν περιμένεις δημοτικό βυτιοφόρο.Σε δημοπράτηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα στη Δυτική Ελλάδα για αυτή την προγραμματική περίοδο, που αφορά την Αποχέτευση λυμάτων, οικισμών Γ’ Προτεραιότητας Δήμου Πατρέων.

Το κόστος ανέρχεται σε 18,6 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 15 εκατ.ευρώ). Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στους οικισμούς Βραχνεΐκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς και Δεμενίκων, του Δήμου Πατρέων. Φορέας Υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Η δημοοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 20 Σεπτεμβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσει την ερχόμενη Άνοιξη, τότε θα μπορέσει να παραδοθεί στα τέλη του 2021, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το Δήμο Πατρέων και τη ΔΕΥΑΠ συνεργάστηκαν ώστε έγκαιρα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του 2ου υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας» που αποτελεί τμήμα του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων».

Ουσιαστικά προωθείται η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών των πρώην Δ.Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας.

Το συνολικό αντικείμενο του έργου

Το συνολικό έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων» αφορά στα έργα:

– ολοκλήρωσης της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών των πρώην Δ.Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας σε μία έκταση 475 εκταρίων,

– επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας για την εξυπηρέτηση της αποχέτευσης των οικισμών που βρίσκονται σε προτεραιότητα στον κατάλογο των επιλέξιμων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ και

– στα έργα αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής Μποζαϊτίκων.

Θα εξυπηρετηθούν και τμήματα των ενδιάμεσων πυκνοδομημένων περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί των παραπάνω επιλέξιμων οικισμών.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 26.397.604,80 € συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με εκχώρηση διαχείρισης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα υλοποιηθεί μέσω των υποέργων:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επέκταση Ε.Ε.Λ Πάτρας κατά 30.000 ισοδύναμους κατοίκους για τη φάση της 20ετίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας,

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Έργα αποχέτευσης υποζωνών α2.2 και α2.3».

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.

Η προέγκριση για την δημοπράτηση του 2ου υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας» του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων», δόθηκε στη ΔΕΥΑ Πάτρας, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Τεχνικά και Οικονομικά στοιχεία

Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του προς δημοπράτηση 2ου υποέργου έχουν ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας Δήμου Πάτρας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου αποχέτευσης των υπολειπομένων τμημάτων των πρώην Δ.Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας σε μία έκταση 475 εκταρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμού της προς δημοπράτησης εργολαβίας (2ο Υποέργο) ανέρχεται σε 18.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές Δ. Δ. Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας του Δήμου Πατρέων.

Η σύμβαση του υποέργου Νο 3

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2018 υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου Νο 3, δηλαδή την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης υποζωνών α2.2 και α2.3. που καλύπτουν τις περιοχές: α) περιοχή «Δροσιά» περικλειόμενη από τις οδούς Αθηνών, Σκλάβου, Σαμαράκη, Χαράδρου, β) περιοχή περικλειόμενη από τις οδούς Αρήτης, Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών, Διγενή Ακρίτα, Αθηνών, Αρήτης και γ) περιοχή περικλειόμενη από τις οδούς Αρήτης ,Αχιλλέως, Διγενή Ακρίτα Ν.Ε.Ο , Ευήνου , Ναυσικάς , Μ. Ανδρόνικου, Τηλεμάχου – Διγενή Ακρίτα, Φιλονόης, Λαοδάμαντος, Πατρόκλου, Αρήτης συνολικού μήκους 7.820 μέτρων. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 950.000 €.

Στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο λυμάτων».

Τρέχει ο διαγωνισμός για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε Παραλία, Ροϊτικα, Βραχνέικα, Μονοδένδρι και Οβρυά

Mε ληροφορίες από ypodomes.com