ΠΑΤΡΑ: Πρόγραμμα στείρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης και καταγραφής 100 αδέσποτων σκύλων – Το σαββατοκύριακο

Ìå áöïñìÞ ôçí óçìåñéíÞ Ðáãêüóìéá çìåñá ôùí æþùí,"áäÝóðïôá" êáé "äåóðïæüìåíá" óôéãìéüôõðá áðü ôçí ðüëç ôçò ÁèÞíáò,ÊõñéáêÞ 4 Ïêôùâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Πρόγραμμα στείρωσης, εμβολιασμού, σήμανσης και καταγραφής 100 αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δήμου Πατρέων εκπονεί αυτό το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Ιουλίου το Δίκτυο Ελλήνων Εθελοντών Κτηνιάτρων και ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Το πρόγραμμα εκπονείται με τη συνεργασία και στήριξη του Δήμου Πατρέων και αποτελεί συνέχεια ανάλογων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τον τελευταίο καιρό σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Πρόσφατα συμμετείχαμε σε αντίστοιχη δράση στον Δήμο Αιγιάλειας, με την συνεργασία της δημοτικής αρχής, φιλοζωικών οργανώσεων και, φυσικά, με την πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων κτηνιάτρων που προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους», σημείωσε η Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Αθηνά Τραχήλη.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης των αδέσποτων ζώων, πρόβλημα που εντοπίζεται με ένταση σε αστικές και ημιαστικές περιοχές και στην ανθρώπινη διαχείριση του.

Στο πρόγραμμα που εκπονείται στην Πάτρα συμμετέχουν οι κτηνίατροι Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης, Γαλάνης Μάριος, Γεωργοπούλου Βασιλική, Γιαννούλη Αριάδνη, Γρεβεντοπούλου Ελευθερία, Ζαπάντες Ιωάννης, Κοντορεπανίδου Ευδοκία, Κουτροπούλου Δάφνη, Κυριακοπούλου Βασιλική, Λαμπρόπουλος Νικόλαος, Μιχαλόπουλος Γιάννης, Μοντζολής Γιώργος, Μπαλάση Τότα, Μπαλάσης Οδυσσέας, Μπουρδάκου Ελένη, Νταβλούρου Βασιλική, Παπαγεωργίου Σπύρος, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Παπαχρήστος Ευάγγελος, Πέζαρος Παύλος, Τουρλούπη Μαρία, Τραχήλη Αθηνά, Φραγκούλη Αθηνά, Φωτοπούλου Ελένη