Ελεύθερος και ο δεύτερος Τούρκος αξιωματικός, με αυστηρούς όρους

advertisement

Ακολουθώντας τη γραμμή πάνω στην οποία βάδισε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο πρόσωπο του πρώτου Τούρκου αξιωματικού, το Διοικητικό Εφετείο.

Το δικατήριο έκρινε ότι πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό το αίτημα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιβάλλοντας  μια σειρά περιοριστικών όρων για λόγους ασφαλείας στο πρόσωπο του δεύτερου Τούρκου, για τον οποίο η επιτροπή ασύλου είπε ναι στη χορήγηση ασύλου.
Έτσι λοιπόν αφήνεται και αυτός ελεύθερος μέχρι το θέμα να κριθεί επί της ουσίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μέχρι τότε, δεν θα του χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα, ο τόπος διαμονής του θα είναι συγκεκριμένος σε μη δημοσιοποιούμενη διεύθυνση ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται καθημερινά στο ΑΤ διαμονής του.
Επισημαίνεται ωστόσο πως η διοίκηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του Τούρκου με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν θα ισοδυναμούν με κράτηση.
Επιπλέον, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων το δικαστήριο δύναται αν πάσα στιγμή κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση.