Αλλαγές στην υγεία – Έρχονται οι ΤΟΜΥ

Ανασυγκρότηση της Δημοσιάς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δρομολογείται με το νόμο 4486/2017. Υπό διαμόρφωση βρίσκονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) οι οποίες είναι νέες αποκεντρωμένες δομές που θα λειτουργούν ως πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με αυτό τον τρόπο κάθε πολίτης, ασφαλισμένος και μη, θα έχει πρόσβαση σε μονάδες υγείας που θα λειτουργούν με βάση το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

Παράλληλα, οι Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας θα ονομάζονται Κέντρα Υγείας.

Να τονιστεί ότι η συγκρότηση των ΤΟΜΥ στοχεύει στην αποσυμφόρηση των επειγόντων περιστατικών που καταφθάνουν στα νοσοκομεία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες, οι οποίες αναμένονται να ανακοινωθούν.

Κωσταντίνα Αργυροπούλου

Σπουδάστρια  ΔΙΕΚ