ΑΧΑΪΑ: Απαγόρευση καύσης από σήμερα – Κοινή απόφαση Αποκεντρωμένης-Πυροσβεστικής

Υπεγράφη από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Νικόλαο Παπαθεοδώρου και τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, η Πυροσβεστική Διάταξη (υπ’ αριθμ. 1/2018) που αφορά τον «Κανονισμό ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».

Σύμφωνα με την εγκριθείσα Πυροσβεστική Διάταξη, απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από σήμερα  01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018, χωρίς έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει. Όπως τονίζεται, καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018, κατά την διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η χρήση πυρός, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στις περιοχές: Δάση και δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις, πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους και σε αγροτικές εκτάσεις.