Στην κοινοπραξία Snam – Enegas – Fluxys με 535 εκατ. ευρώ περνά η ΔΕΣΦΑ

Χωρίς να υποβάλλει βελτιωμένη προσφορά όπως της είχε υποδείξει το ΤΑΙΠΕΔ, η κοινοπραξία των Snam, Enegas και Fluxys ανακηρύσσεται ο προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ. Η εταιρεία κατάθεσε το μεγαλύτερο τίμημα για την εξαγορά της εταιρείας, προσφέροντας 535 εκατ. ευρώ από τον α΄ γύρο. Το τίμημα μάλιστα δόθηκε με μεγάλη διαφορά από την δεύτερη κοινοπραξία ισπανικών και ρουμανικών συμφερόντων με την συμμετοχή και της EBRD που η προσφορά της κινήθηκε πολύ χαμηλότερα στα 457 εκατ. ευρώ.

Πριν από λίγο, το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποδέχθηκε σήμερα ομόφωνα τη βελτιωμένη οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας των εταιρειών «Snam S.p.A.», «Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A.» ύψους 535 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα η εν λόγω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

advertisement