Ο Δήμος Αθηναίων απομάκρυνε εκατοντάδες περίπτερα και θα τα ξηλώσει

Σε επιχείρηση «ξηλώματος» εκατοντάδων περιπτέρων προχωρά η δημοτική αρχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των περιπτέρων έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Το 2011, οπότε και ανέλαβε η δημοτική αρχή Καμίνη, ήταν 931 και σήμερα έχουν μειωθεί σε 600.

Καταργούνται οριστικά 323 θέσεις

Στη δεύτερη φάση, η δημοτική αρχή προχωρά στην οριστική κατάργηση 323 θέσεων περιπτέρων. Κριτήριο για την κατάργησή τους είναι οι κανόνες βιώσιμης κινητικότητας, το εύρος των πεζοδρομίων, η ασφάλεια που απορρέει από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η εμπορικότητα των δρόμων.

Πόσες θέσεις καταργούνται ανά Δημοτική Κοινότητα

Ειδικότερα, στην 1η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 128 θέσεις περιπτέρων, ενώ διατηρούνται 43, στη 2η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 43, στην 3η Δημοτική Κοινότητα καταργούνται 8, στην 4η Δημοτική Κοινότητα 21, στην 5η Δημοτική Κοινότητα22, στην 6η Δημοτική Κοινότητα 62, ενώ στην 7η Δημοτική Κοινότητα, αν και το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση όλων των θέσεων περιπτέρων που έχουν μείνει κενά, ο δήμος Αθηναίων λόγω των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρεί 12 θέσεις περίπτερων και καταργεί 39.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη, «η οριστική κατάργηση του ενός τρίτου των θέσεων εγκαταλελειμμένων περιπτέρων στην Αθήνα απελευθερώνει χώρο για τους πεζούς και βοηθά σημαντικά στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου της Αθήνας».