Φλαμπουράρης: Ήρθε η ώρα να γίνουν μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα

Έχει έρθει η ώρα τα μεγάλα έργα να αντικαταστήσουν τα μεγάλα λόγια, που τα σκόρπισε ο Βαρδάρης στο παρελθόν όχι λίγες φορές, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης από το βήμα του 11ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας «πρέπει να βλέπουμε τη χώρα ως μια ενιαία πόλη με συνέργειες δράσεων, λειτουργιών και ανθρώπων. Σε μια τέτοια θεώρηση, κανείς δεν περισσεύει και τίποτα δεν παραμελείται. Αναφύονται αναπτυξιακές δράσεις με ικανό κοινωνικό αντίκρισμα, που σήμερα αφανίζονται στον κατακερματισμό των επιμέρους παραδοσιακών και πάγιων επιμέρους πολιτικών ανάπτυξης». Σε αυτό το Νέο Τοπίο «οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να διασυνδέονται κατά τρόπο λειτουργικό και να εξυπηρετούν όλες τις δραστηριότητες». Οδηγός για τη διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας αποτελεί ο συνδυασμός της ανάπτυξης με την περιβαλλοντική ισορροπία.

Κατά τον κ. Φλαμπουράρη, οι ενέργειες που σηματοδοτούν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που έχει άμεσο αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία, είναι μεταξύ άλλων η ανάπλαση – αναβάθμιση των ιστορικών κέντρων των πόλεων, η αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων, η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας και η σύνδεσή της με τον τουρισμό, η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτιρίων, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, η εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική ανασυγκρότηση και κυρίως στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η προστασία και αξιοποίηση δασών ποταμών και ρεμάτων, καθώς επίσης και της αγροτικής γης και γενικότερα των φυσικών πλεονεκτημάτων της χώρας έναντι των άλλων χωρών.